Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Poseł Gawron: “Świetna informacja dla Ziemi Lublinieckiej”

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Poseł Gawron: “Świetna informacja dla Ziemi Lublinieckiej”

Jak wynika z komunikatu opublikowanego w dniu 6 lutego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów: “Samorządy otrzymają kolejną pulę pieniędzy na inwestycje drogowe. Do gmin, powiatów i miast, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), popłynie łącznie 3 mld zł. Rządowe środki zostaną przekazane na powstanie i wyremontowanie tysięcy kilometrów dróg lokalnych”.

“Dzięki wsparciu z Funduszu powstanie lub zostanie zmodernizowanych prawie 2 800 km dróg. Inwestycje obejmą: 1 500 km dróg powiatowych oraz 1 300 km dróg gminnych. To 1 780 zadań, w tym 538 zadań powiatowych i aż 1242 zadań gminnych” – podaje Kancelaria.

W rozstrzygniętym właśnie naborze środki trafią również do samorządów zlokalizowanych w powiecie lublinieckim:

  • GMINA BORONÓW – Przebudowa ul. Nadrzecznej wraz z oświetleniem w Boronowie: wnioskowana kwota dofinansowania, ponad 1 mln zł (całkowita wartość zadania, ponad 2,1 mln)

  • GMINA HERBY – Przebudowa dróg gminnych ul. Górnej i ul. Kwiatowej w miejscowości Lisów: wnioskowana kwota  dofinansowania, ponad 413 tys. zł (całkowita wartość zadania, ponad 826 tys.)

  • GMINA CIASNA – Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna: wnioskowana kwota dofinansowania, ponad 8 mln zł (inwestycja wieloletnia). Całkowita wartość zadania, ponad 19 mln)

  • GMINA KOSZĘCIN – Budowa drogi gminnej ul. Mieszka I w Koszęcinie: wnioskowana kwota dofinansowania, ponad 749 tys. zł (całkowita wartość zadania, ponad 1,4 mln)

  • GMINA PAWONKÓW – Przebudowa dróg gminnych – ulicy Dębowej, Kanuskiej, Wiejskiej i Granicznej w Łagiewnikach Wielkich i Dralinach – kontynuacja zadania wieloletniego: wnioskowana kwota dofinansowania, ponad 1,6 mln zł (całkowita wartość zadania, ponad 3,2 mln)

Na liście rezerwowej znalazły się trzy wnioski: 

LUBLINIEC: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440072 S ul. Plebiscytowa w Lublińcu z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego (wnioskowana kwota dofinansowania 1,7 mln / wartość całkowita 3,5 mln)
LUBLINIEC: Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojnej oraz ul. Emila Cyrana w Lublińcu wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudową obiektu mostowego na rzece Lublinicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Rewitalizacja terenów przyległych do rzeki Lublinicy – etap III między ulicą Sportową a Spokojną” (wnioskowana kwota dofinansowania, ponad 4,9 mln / wartość całkowita 9,9 mln)
PAWONKÓW: Przebudowa dróg gminnych relacji Draliny-Lisowice-Andrzejów w gminie Pawonków (wnioskowana kwota dofinansowania 5,5 mln / wartość całkowita 11 mln)

“Od 2019 r. – kiedy stworzyliśmy RFRD – wybudowaliśmy, rozbudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy ponad 18 000 km dróg lokalnych. To ponad 5 razy obwód granic Polski” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Samorządy, za łączną sumę blisko 13 mld zł, zrealizowały ponad 12 000 zadań na drogach gminnych i powiatowych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wspiera również inwestycje miejskie. Trafi tutaj dofinansowanie w wysokości blisko 400 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu. Dodatkowe pieniądze trafią m.in. do Warszawy, Krakowa, Gdańska, Szczecina czy Katowic.

Więcej o Funduszu / wyniki: TUTAJ [gov.pl/web/premier]

Zdjęcie: archiwum

Dofinansowanie 2022:

IV edycja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dwie gminy z naszego powiatu otrzymają dofinansowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.