Kolejne problemy w SP ZOZ Lubliniec. Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył kontrakt o ponad 1,4 miliona złotych!

Kolejne problemy w SP ZOZ Lubliniec. Narodowy Fundusz Zdrowia obniżył kontrakt o ponad 1,4 miliona złotych!

1 458 954 złotych to kwota, o którą obniżył ryczałt Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z zawieszeniem Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Lublińcu na okres trzech miesięcy – czytamy na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zapowiada, że w tej sprawie będzie interweniować w Ministerstwie Zdrowia i u prezesa NFZ. W związku z trudną sytuacją finansową, w jakiej znalazł się SP ZOZ, w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie władz powiatu z dyrekcją szpitala.

Jak wynika z informacji podanych przez Starostwo, cięcie środków spowodowane było brakami kadrowymi – Szpital musi utrzymywać stan zatrudnienia personelu medycznego na poszczególnych oddziałach, który wynika z rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Jakiekolwiek braki kadrowe powodują konieczność zawieszenia oddziału – podkreśla powiat w wydanym komunikacie.

Obniżenie kontraktu to rezultat zawieszenia Oddziału Chorób Wewnętrznych wprowadzonego w dniu 11 marca ubiegłego roku. Trwało ono do 1 lipca – Powodem zawieszenia były braki kadrowe, będące następstwem wypowiedzeń złożonych z końcem stycznia 2020 przez dwóch lekarzy – informował na łamach lublinieckiego.pl ówczesny dyrektor SP ZOZ Tomasz Piechniczek.

Narodowy Fundusz Zdrowia skorygował kontrakt włączając w swoje wyliczenia zawieszenie oddziału w tamtym okresie, skutkujące niekompletną realizacją kontraktu w ubiegłym roku – mówi Włodzimierz Charchuła, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, który objął tą funkcję w dniu 24.07.2020 roku.

Co prawda, otrzymaliśmy zgodę od NFZ na przedłużenie rozliczenia do końca tego roku i odrabiamy straty z roku 2020 jednak wojewódzki oddział NFZ stwierdził, że niezależnie od wcześniejszych decyzji, ma prawo do zmniejszania kontraktu za okres zawieszenia Oddziału Chorób Wewnętrznych – dodał zaskoczony dyrektor SP ZOZ, który w tej sprawie podjął rozmowy z przedstawicielami śląskiego NFZ. Fundusz powołuje się na… odgórne przepisy.

W rozmowie z naszą redakcją wicestarosta lubliniecki Tadeusz Konina podkreślił, że wymogi narzucane przez NFZ na szpitale powiatowe stają się coraz trudniejszą barierą do pokonania – W wydawanych Zarządzeniach określana jest np. ilość lekarzy o odpowiednich stopniach specjalizacji na dany oddział. Jeśli brakuje takich lekarzy, wówczas oddział nie ma prawa działać, nawet jeśli byłoby zabezpieczenie w postaci lekarzy o innych specjalizacjach – tłumaczy Tadeusz Konina. Zawieszenie oddziału to z kolei ryzyko pomniejszenia ryczałtu w późniejszych rozliczeniach.

Wicestarosta podkreślił, że w okresie zawieszenia Oddziału Chorób Wewnętrznych, ze względu na pandemię, notowano znacznie mniej pacjentów ponieważ mieszkańcy bali się pójść do szpitala chcą uniknąć zakażeń koronawirusem. SP ZOZ dysponował wówczas na tyle liczbą grupą lekarzy, że mógł sprostać obsłudze chorych. Jednak wspomniane przepisy w zakresie specjalizacji i algorytmy, na które powołuje się Fundusz… przekreśliły ten potencjał.

W uznaniu Tadeusza Koniny, poprawa sytuacja szpitali powiatowych nie będzie możliwa bez gruntownych zmian na poziomie ustawowym.

W przyszłym tygodniu wystosujemy oficjalne pismo do Ministerstwa Zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym stanowczo podkreślimy, że takie decyzje, podejmowane zwłaszcza w okresie pandemii, wydają się po prostu nierozsądne, tym bardziej, że mogą wiązać się z ograniczeniem dostępności do świadczeń zdrowotnych innych niż covidowe – podkreśla dyrektor Włodzimierz Charchuła.

W zależności od otrzymanych odpowiedzi, SP ZOZ Lubliniec nie wyklucza nawet wejścia na drogę prawną z wojewódzkim oddziałem NFZ.

Na chwilę obecną Oddział Chorób Wewnętrznych funkcjonuje bez zakłóceń.

Zdjęcie: archiwum

  1. Gratulacje dla zarządu powiatu, radnych powiatowych i świetnego nowego dyrektora za doskonałe samopoczucie. W powiecie lublinieckim żyć nie umierać i aż strach chorować.

    Odpowiedz
  2. Ciekawym, co pan Mikulski na to?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.