Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu w sprawie ognisk ASF na pograniczu województwa śląskiego

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu w sprawie ognisk ASF na pograniczu województwa śląskiego

W związku ze stwierdzeniem ognisk afrykańskiego pomoru świń w województwie łódzkim – 2 ogniska w powiecie wieruszowskim i 1 ognisko w powiecie łódzkim wschodnim (w bliskiej odległości od województwa śląskiego), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu informuje o zasadach, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF.

Jak podkreślił Krzysztof Biś, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu – Wszyscy hodowcy świń proszeni są o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji m. in.: nie kupowanie świń z niewiadomego źródła pochodzenia, utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami, stosowanie wyłącznie pasz zabezpieczonych przed zwierzętami wolno żyjącymi, wyłożenie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń, gdzie utrzymywane są świnie;

Wymagania dla gospodarstw:

 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość — nie mniejsza niż I m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem — w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach obowiązuje również zakaz:

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
 • karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
 • wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Zdjęcie: wetgiw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.