Koszęcin: Czy pomnik przyrody zostanie usunięty? “On nikomu nie zagraża” – przekonuje mieszkanka

Koszęcin: Czy pomnik przyrody zostanie usunięty? “On nikomu nie zagraża” – przekonuje mieszkanka

Wójt Gminy Koszęcin wydał zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji w sprawie “zniesienia statusu pomnika przyrody”. Mowa o lipie drobnolistnej, zlokalizowanej na terenie tutejszego Zespołu Pałacowo – Parkowego, uznanej za pomnik przyrody w dniu 20 czerwca 2002 roku.

Niebawem nad dalszym losem drzewa o obwodzie pnia 230 cm pochylą się radni, którzy zgodnie z procedurą przyjmą lub odrzucą projekt uchwały dotyczący zmiany statusu lipy. Jeśli uchwała wejdzie w życie, drzewo najprawdopodobniej zostanie usunięte ze względu na – jak argumentuje gmina – zły stan zdrowotny.

Do redakcji Lublinieckiego.pl dotarł jednak głos niezadowolenia mieszkanki Koszęcina Nie znam się na ochronie przyrody, więc nie mam najmniejszego pojęcia co z tym można zrobić, czy to jest właściwa procedura, czy rzeczywiście należy wycinać uschłe drzewo, które w rzeczywistości nikomu nie zagraża – dopytuje Czytelniczka w nadesłanej korespondencji.

W uzasadnieniu do projektu uchwały władze samorządu podkreślają, że – Lipa drobnolistna jest w złym stanie techniczno-zdrowotnym i nie rokuje szans na przeżycie. Stwierdzono ok. 98 % defoliacji drzewa, opanowanie przez jemiołę oraz zamieranie drzewa. Ze względu na jego posadowienie przy jednej z głównych alejek w parku, stanowi ono zagrożenie dla ludzi i mienia znajdującego się w pobliżu – informuje gmina.

W dniu 23 lipca 2021 r. wójt Zbigniew Seniów zwrócił się z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem nr WPN.623.16.2021.MS z dnia 19 sierpnia 2021 r. uzgodnił projekt uchwały. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przez Radę Gminy Koszęcin uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody należy uznać za zasadne – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W opublikowanej dokumentacji nie ma dołączonej opinii konserwatora zabytków (pomnik to zabytek, dodatkowo na terenie parku – zabytku). Nie ma również opinii dendrologicznej, jest tylko wyjaśnienie, bez podania źródła – podkreśla Czytelniczka zaniepokojona przyszłością drzewa.

Autorzy projektu uchwały przypominają, że 20 czerwca 2002 roku za pomniki przyrody uznano dziesięć drzew rosnących przy ul. Zamkowej na terenie parku przy pałacu. W wyniku zniesienia statusu pomnika przyrody jednego drzewa – lipy drobnolistnej – dalszej ochronie podlegać będzie dziewięć pozostałych drzew.

Jak zgłosić swoje uwagi?

Trwające od 23 sierpnia konsultacje zakończą się w ostatnim dniu miesiąca. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ahypa@koszecin.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pisemnie do Urzędu Gminy w Koszęcinie na formularzu załączonym do Zarządzenia wójta.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone po ich zakończeniu.

Link do Zarządzenia i Projektu Uchwały: TUTAJ

 

Zdjęcie: Agnieszka Kukuła, rzecznik prasowy ZPiT Śląsk

 

  1. Czy to na pewno chodzi o ten chabaź? Takie drzewo nigdy nie było pomnikiem przyrody, ono nawet metra w obwodzie nie ma. Kto tu z ludzi robi idiotów? W parku są dwie lipy – pomniki, jedna przy wjeździe przy bramie cesarskiej, druga była od południowej strony pałacu.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz do gajowy Anuluj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.