Koszęcin: Rusza przebudowa drogi powiatowej! W projekcie m.in. dwukilometrowy chodnik dla pieszych

Koszęcin: Rusza przebudowa drogi powiatowej! W projekcie m.in. dwukilometrowy chodnik dla pieszych

Ponad 5,5 złotych wyniesie koszt przebudowy ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika. Droga powiatowa nr 2330S przejdzie gruntowny remont na długości dwóch kilometrów.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu skorzystało z dofinansowania w kwocie niemal 5 mln złotych w ramach Programu Polski Ład.

Pierwszy przetarg na realizację inwestycji ogłoszono 2 grudnia ubiegłego roku. Postępowanie unieważniono ze względu na zbyt wysokie oferty względem kwoty 5,2 mln zabezpieczonej przez Powiat (najniższa oferta ponad 6,4 mln). W drugim rozdaniu udało się wyłonić wykonawcę, który oprócz robót terenowych sporządzi także projekt przebudowy.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: budowę nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości od 5,5 do 6 metrów oraz chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,8 m na odcinku: od skrzyżowania z ul. Sobieskiego do skrzyżowania z linią kolejową.

To również wykonanie zjazdów i pobocza, systemu odwodnienia terenu (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa), budowa kanału technologicznego, oświetlenie przejść dla pieszych, organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych, wycinka istniejącej zieleni oraz rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy czy drogi tymczasowe.

Więcej szczegółów: TUTAJ

Według informacji opublikowanej w dokumentacji przetargowej, prace mają potrwać maksymalnie 20 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Druga edycja Polskiego Ładu rozstrzygnięta. Ponad 73 miliony dla gmin powiatu lublinieckiego. Zobacz listę inwestycji

  1. Czy pan Werner, autor tej informacji oraz radny rady powiatu, organu zlecającego i nadzorującego te przebudowy może sprawdzić oraz podać do publicznej wiadomości szczegółową specyfikację materiałową dla budowy chodników? CHODNIKI MAJĄ BYĆ WYKONANE Z KOSTEK lub płyt CHODNIKOWYCH PŁASKICH, A NIE KOSTEK BRUKOWYCH O ŚCIĘTYCH KRAWĘDZIACH. Każdy chodnik ma mieć powierzchni gładką, kostki lub płyty muszą do siebie przylegać. W najgorszym przypadku na “chodniku” z kostki brukowej należy wykonać pasy o szerokości 90 cm które spełniają takie warunki. Takie są przepisy dotyczące dostępności inwestycji publicznych i tego oczekują użytkownicy tych inwestycji, a wszelkie odstępstwa będą naruszeniem prawa.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.