Koszęcin: Wielki sukces projektu “Włączeni w Kulturę” zrealizowanego w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk!

Koszęcin: Wielki sukces projektu “Włączeni w Kulturę” zrealizowanego w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk!

W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zakończyły się wakacyjne warsztaty przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, realizowane w ramach zadania „Włączeni w kulturę” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zadanie dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami stanowiło połączenie sfery artystycznej i edukacyjnej, służyło integracji społecznej osób niesłyszących i słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących, w podeszłym wieku oraz z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi.

W warsztatach łącznie wzięło udział 67 osób w tym 42 osoby z niepełnosprawnościami oraz 25 opiekunów i asystentów. Z uczestnikami pracowało 11 pedagogów oraz 3 pedagogów wspomagających, tłumacz polskiego języka migowego, audiodeskryptor, akompaniator oraz 3-osobowy zespół merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania.

Zajęcia pozwoliły osobom ze szczególnymi potrzebami w pełni uczestniczyć w ofercie kulturalnej realizowanej na co dzień przez Zespół, a ich celem było niwelowanie barier w dostępie do kultury – podkreśla Agnieszka Kukuła, rzecznik prasowy ZPiT “Śląsk”.

Część zajęć była transmitowana on-line, zarejestrowana i można do nich wrócić na stronie internetowej www.zespolslask.pl w zakładce Dostępność/Nasze projekty/Włączeni w kulturę 2023.

Turnusy realizowano w dwóch turach, od 20 do 24 lipca w zajęciach uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Od 26 do 30 lipca w siedzibie Zespołu „Śląsk” gościły osoby głuche oraz słabosłyszące, niewidome, głuchoniewidome oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Każda z grup warsztatowych realizowała odrębny program nauczania przygotowany przez pedagogów Zespołu „Śląsk”. Podczas dziesięciu dni zrealizowano 65 godzin zajęć warsztatowych: 4 godziny estetyki ruchu, 11 godzin rehabilitacji i relaksacji, 8 godzin zajęć ogólnorozwojowych, 7 godzin choreoterapii, 15 godzin zajęć kreatywno-plastycznych, 8 godzin zajęć wokalno-muzycznych oraz 6 godzin zajęć teatralnych i 6 godzin zajęć tanecznych. Dodatkowo przeprowadzono 17 zajęć integracyjnych.

Poprzez kontakt z żywą muzyką, tańcem, ruchem i zajęciami plastycznymi uczestnicy przełamywali bariery oraz rozwijali swoją wrażliwość na piękno i estetykę. Współpraca z profesjonalnymi pedagogami Zespołu „Śląsk” pozwoliła im lepiej poznać swoje ograniczenia, pokonać wewnętrzy strach, a także rozwinąć umiejętności współpracy – dodaje Agnieszka Kukuła.

Więcej informacji o projekcie:
https://zespolslask.pl/pl/wlaczeni-w-kulture-2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.