Kuriozalna sytuacja w gminie Koszęcin! Sołtysi nie chcą pieniędzy dla swoich mieszkańców? Funduszu… nie będzie

Kuriozalna sytuacja w gminie Koszęcin! Sołtysi nie chcą pieniędzy dla swoich mieszkańców? Funduszu… nie będzie

W gminach powiatu lublinieckiego zakończyły się coroczne Zebrania Sołeckie, w trakcie których mieszkańcy dokonywali wyboru zadań do realizacji w 2022 roku, korzystając z przywileju jaki daje im Ustawa o Funduszu Sołeckim z 21 lutego 2014 roku. Przepisy pozwalają na realizację inwestycji wybranych samodzielnie przez lokalną społeczność sołectwa. 

W tegorocznym rozdaniu z tej okazji nie skorzystano w gminie Koszęcin.

W myśl Art. 2 ust 1 Ustawy o Funduszu: “Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu”.

Wyrażenie zgody przez samorządowców reprezentujących swoje sołectwa to pierwszy krok do samodzielnego wskazania niezbędnych, zdaniem mieszkańców, inwestycji w danej miejscowości – od budowy placów zabaw, przez remonty budynków przeznaczonych na miejsca spotkań integracyjnych, zakup rozmaitego wyposażenia i sprzętu czy organizację imprez plenerowych… a nawet po modernizację dróg.

W ostatnim dniu września – a więc w chwili kiedy mijał termin składania wniosków zawierających informacje o wyłonionych zadaniach – zwróciliśmy się do wszystkich gmin powiatu lublinieckiego z prośbą o przysłanie spisu przyszłorocznych inwestycji wybranych w rodzimych sołectwach. W przypadku gminy Koszęcin uzyskaliśmy informację, że – Uchwałą nr 342/XXXII/2021 z dnia 3 marca 2021 r. Rada nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Koszęcin środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku – Przyczynę takiej decyzji odnajdujemy w uzasadnieniu do uchwały:

Biorąc pod uwagę opinię sołtysów wszystkich sołectw gminy Koszęcin oraz w celu przeciwdziałania znacznemu rozdrobnieniu środków budżetowych, postanawia się o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Koszęcin środków finansowych stanowiących Fundusz Sołecki w 2022 roku – czytamy w dokumentacji opublikowanej w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Marcowe postanowienia pozbawiły zatem mieszkańców tutejszych sołectw możliwości podjęcia decyzji w zakresie rozdysponowania Funduszu Sołeckiego, choć sama procedura nie wydaje się procesem skomplikowanym i – podkreślmy raz jeszcze – daje sołectwom okazję do realizowania własnych, suwerennych zamierzeń. Dla porównania, znamy już wybór mieszkańców Sierakowa Śląskiego, którzy dzięki zagwarantowanym środkom w przyszłym roku zrealizują następujące zadania:

  • festyn wraz z zajęciami gastronomicznymi dla dzieci, związanymi z tradycyjną kuchnią śląską (20 tys. złotych, Koło Gospodyń Wiejskich)
  • doposażenie budynku oraz garażu remizy (17 tys. złotych, OSP Sieraków Śląski)
  • montaż bramek i tablicy wyników oraz budowa garażu na terenie boiska sportowego (14,5 tys. złotych, LKS Sieraków Śląski)
  • organizacja Dożynek Sołeckich (5,5 tys. złotych, Rada Sołecka)

Źródło: koszecin.bipgmina.pl

RETRANSMISJA SESJI RADY GMINY KOSZĘCIN z dnia 3 marca 2021 (od 10 minuty): TUTAJ

USTAWA O FUNDUSZU SOŁECKIM: TUTAJ

  1. Uzasadnienie uchwały jest KŁAMSTWEM urzędników którym się nie chce realizować projektów sołeckich. Lepiej przyjść do pracy na kawę niż realizować czyjeś widzimisie.
    Wystarczy zapytać którzy to sołtysi wyrazili swoją opinię.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.