LEGIONELLA. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu apeluje do właścicieli aerozoli wodnych

LEGIONELLA. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu apeluje do właścicieli aerozoli wodnych

“Na terenie powiatu lublinieckiego, do dnia 29 sierpnia 2023 nie zarejestrowano przypadków zakażeń Legionella pneumophilia” – poinformowała Joanna Grajcar z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublińcu.

W odpowiedzi na nasze pytanie podkreśliła, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: “W ramach bieżącego nadzoru Sanepid wykonuje badania jakości ciepłej wody w celu wykrywania bakterii Legionella, w szczególności w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne”. 

Na terenie powiatu lublinieckiego kontrolowane są m.in. szpitale, domy pomocy społecznej czy placówki opiekuńczo – wychowawcze. Jak zapewnia tutejszy Sanepid – nadzór prowadzony jest systematycznie, a częstotliwość badań prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem resortu zdrowia:

“Obecnie na wymienionych podmiotach nie ciążą decyzje administracyjne, ani nie toczą się wobec nich postępowania administracyjno – egzekucyjne w zakresie jakości ciepłej wody” – informuje Joanna Grajcar z PPSE w Lublińcu.

Jednak w związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wystosował pismo do właścicieli, zarządców lub administratorów obiektów, w których udostępniane są urządzenia wytwarzające aerozole wodne, wzywając do stosownych działań w celu minimalizacji ryzyka.

Zobowiązano również podmioty lecznicze do wzmożenia nadzoru w zakresie zakażeń Legionellą pneumophilia.

“W przypadku powzięcia podejrzenia bądź rozpoznania zachorowania, podmioty te mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, co pozwoli na natychmiastowe przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego i podjęcie dalszych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby” – podkreśla J. Grajcar.

W województwie śląskim od dnia 11 grudnia 2022 r. do chwili obecnej odnotowano 10 potwierdzonych przypadków Legionellozy. Jedna osoba zmarła (kwiecień 2023), wszystkie chore osoby były hospitalizowane. Zachorowania nie były powiązane epidemiologicznie. Ostatni zgłoszony przypadek miał miejsce 07.07.2023 r.” – czytamy w odpowiedzi z dnia 29.08. nadesłanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach.

Informacje dla mieszkańców dostępne są m.in. na stronie PSSE w Lublińcu: TUTAJ

Zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.