Lublińczanie wzięli sprawy w swoje ręce. Petycja na biurku Burmistrza. [PUBLIKUJEMY DOKUMENT]

Lublińczanie wzięli sprawy w swoje ręce. Petycja na biurku Burmistrza. [PUBLIKUJEMY DOKUMENT]

Mieszkańcy miasta skierowali do Burmistrza Edwarda Maniury petycję w sprawie zakupu i montażu urządzenia do pomiaru jakości powietrza w rejonie ulic Klonowej i Częstochowskiej – tym samym dają jasno do zrozumienia, że coraz bardziej doskwiera im działalność zakładów zlokalizowanych w pobliskiej Strefie Ekonomicznej. Do petycji dołączono 370 podpisów.

Od czasu uruchomienia w Strefie zakładów emitujących zanieczyszczenia do atmosfery, uciążliwości środowiskowe w postaci odorów często uniemożliwiają nam przebywanie na otwartej przestrzeni – piszą autorzy – Dodatkowo stale jesteśmy wystawieni na bezpośrednie działanie emitowanych do atmosfery pyłów, które przez 5 lat nie zostały zidentyfikowane, a jak potwierdzają liczne opracowania naukowe, mają destrukcyjny wpływ na zdrowie – czytamy w kolejnym fragmencie Petycji.

Mieszkańcy domagają się uruchomienia dodatkowej stacji pomiarowej na terenie Miasta Lublińca w rejonie ulic Klonowej i Częstochowskiej, mierzącej poziom stężenia pyłów zawieszonych PM 10, PM 2,5 oraz dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla, z możliwością udostępniania bieżących wyników pomiarów. Chcą również aby władze Lublińca przygotowały skuteczne kanały informowania mieszkańców o przekroczonych normach, wraz ze sposobami postępowania na wypadek wystąpienia smogu.

Do sprawy powrócimy po pisemnej odpowiedzi Burmistrza Edwarda Maniury.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.