Lubliniec: Budżet Obywatelski na rok 2018/19. Znamy wszystkie wnioski!

Lubliniec: Budżet Obywatelski na rok 2018/19. Znamy wszystkie wnioski!

10 września upłynął termin składania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego w Lublińcu. W tym roku mieszkańcy złożyli zaledwie pięć wniosków, a więc mniej niż w poprzednich rozdaniach, jak choćby w zeszłym roku kiedy społeczność skierowała do rozpatrzenia aż 18 propozycji. W dodatku w trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które mogą sprawić, że pomysły zostaną odrzucone. Paradoksalnie jednak, mniejsza ilość propozycji może ocalić nawet… błędne wnioski.

W zestawieniu inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/19, znalazły się: Miejskie Trasy Biegowe “Urban Running Train”, zawnioskowane przez Dawida Ziarniaka (23.000 zł), Plac Rekreacji przy ul. Pusta Kuźnica, autorstwa Katarzyny Mesjasz (35.220 zł), Teren Biesiadny w Steblowie, zaproponowany przez Jana Springwalda (46.600 zł), Letnie Kino Lublinieckie – projekt Damiana Włodarczyka (19.700 zł) oraz Utwardzenie terenu przed budynkiem przy ulicy Paderewskiego 14 – wniosek Stanisława Jamrożego (49.996,66 zł). Łączna kwota zawarta we wszystkich propozycjach wyniosła 174.516,66 złotych

W chwili obecnej trwa weryfikacja wszystkich wniosków przez powołany do tego zespół. Analiza dobiegnie końca 27 września – poinformował Grzegorz Wilk, inspektor ds. Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, członek Zespołu rozpatrującego złożone projekty – Z uwagi na to, że w latach poprzednich, suma wszystkich kosztów zawartych w propozycjach mieszkańców przekraczała ustalony budżet, wybór wniosków dokonywany był poprzez głosowanie. W tym roku nie przekroczyliśmy górnej granicy zagwarantowanej puli, zatem wszystkie inwestycje mogą zostać zaliczone, a głosowanie będzie miało jedynie charakter rankingowy – dodaje G. Wilk.

Jest jednak inny problem – według treści opinii prawnej, niezbędnej do prawidłowej weryfikacji wniosków, w projekcie dotyczącym Letniego Kina w Lublińcu dopatrzono się nieprawidłowości – “Wnioskodawca wyraźnie przewiduje realizację projektu przez Miejski Dom Kultury, gdzie również ta placówka miałaby być beneficjentem sprzętu pozostałego po realizacji projektu” – wynika z pisma Radcy Prawnego, Michała Telmy, skierowanego do Zespołu Weryfikacyjnego. Telma zaznacza więc, że inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi – stąd wątpliwości co do tego projektu.

Kolejne zastrzeżenia wzbudziły wnioski dotyczące Placu Rekreacji przy ul. Pusta Kuźnica i Terenu Biesiadnego w Steblowie. W tych przypadkach propozycje rozpisano na nieaktualnych, ubiegłorocznych formularzach, co ma naruszać Uchwałę Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 14 czerwca 2018 roku, dotyczącą zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego – czytamy w opinii Radcy Prawnego, Witolda Tyrpienia. Czy uchybienia wychwycone w procedurze weryfikacji projektów mogą pogrzebać błędne wnioski? Nie koniecznie – Być może ze względu na bardzo małą ilość propozycji oraz z uwagi na niską, łączną kwotę zawartą w proponowanych zadaniach, komisja nie weźmie pod uwagę opinii prawnych, uznając, że błędy nie naruszają w rażący sposób obowiązujących reguł – sugeruje G. Wilk. Może więc fakt, iż w tym roku liczba wniosków nie poszła w parze z ich jakością – i odwrotnie, spowoduje, że finał całej operacji… będzie pomyślny dla wszystkich? Stanowisko komisji w tej sprawie poznamy 28 września.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.