Lubliniec: Członkowie Kościoła Zielonoświątkowego “Skała” odwiedzili Domy Pomocy Społecznej

Lubliniec: Członkowie Kościoła Zielonoświątkowego “Skała” odwiedzili Domy Pomocy Społecznej

W sobotę 14 stycznia w Domach Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta” i “Zameczek” odbyły się noworoczne spotkania grupy z lublinieckiego Kościoła Zielonoświątkowego “Skała” z pensjonariuszami przebywającymi w Ośrodkach.

Wizytom towarzyszyło wspólne kolędowanie, wykłady i pogadanki nawiązujące do znaczenia narodzin Chrystusa oraz modlitwy. Wizyta lublinieckiego zboru spotkała się z dużym zainteresowaniem i wdzięcznością ze strony mieszkańców DPS-ów.

Członkowie założonego w 2009 roku kościoła z siedzibą przy ul. Sądowej 5 w Lublińcu odwiedzają lokalne Domy Pomocy Społecznej od ponad 10 lat – Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ znów mogliśmy podzielić się Słowem Bożym w tych wyjątkowych miejscach – podkreślił pastor Piotr Skoczylas.

Zbór prowadzi również służbę duszpasterską w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim. Angażuje się w akcje charytatywne. W przeszłości zorganizowali kilka słowno – muzycznych happeningów na Rynku Miejskim w Lublińcu – ostatnim takim wydarzeniem był koncert Małgorzaty Wnuk – Lipińskiej, prezesa Fundacji “SNAP – Stop Narkomanii, Alkoholizmowi i Przemocy” z Lwówka Śląskiego.


Nauka Kościoła Zielonoświątkowego w RP, podobnie jak innych zielonoświątkowych wspólnot protestanckich, opiera się na Piśmie Świętym. Na świecie żyje około 600 milionów zielonoświątkowców. Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) stanowi nurt chrześcijaństwa, wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.

Historia Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce sięga 1910 roku a jego kolebką był Śląsk Cieszyński – Dopiero w roku 1987, po reorganizacji Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, formalnie zaistniał byt prawny i organizacyjny, jakim jest dzisiaj Kościół Zielonoświątkowy. W 1997 roku znacznie roli kościoła docenił Sejm RP, przyjmując Ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy w jednej z ulotek kolportowanych w trakcie piątkowego koncertu.

Dziś Kościół Zielonoświątkowy w Polsce stanowi drugi pod względem wielkości kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim), posiadając przeszło 13 tysięcy członków i łącznie ponad 24 tysiące wiernych (w tym 424 duchownych) zrzeszonych w ramach 266 zborów.

Wyznawcy pentekostalizmu są nazywani w Polsce zielonoświątkowcami z uwagi na najważniejsze dla nich wydarzenie – Zesłanie Ducha Świętego jako początek Kościoła, które w Biblii (Dz. Ap. 2: 1 – 4) określane jest jako Zielone Święta.

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce:

  • Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
  • Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
  • Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
  • Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
  • Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
  • Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
  • Wierzymy w Zmartwychwstanie i życie wieczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.