Lubliniec: Do połowy grudnia nie przejedziemy ulicą Mickiewicza.

Lubliniec: Do połowy grudnia nie przejedziemy ulicą Mickiewicza.

Od piątku (19.10.) odcinek ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Św. Anny i Oświęcimską (skrzyżowanie pozostanie przejezdne) do skrzyżowania z ul. Ogrodową i E. Stein (skrzyżowanie pozostanie częściowo przejezdne) zostanie zamknięty dla ruchu kołowego. Zamknięcie odcinka wiąże się z przebudową drogi. 

Wyłączenie ruchu będzie powodować utrudnienia w dostępie do posesji, szczególnie w zakresie dostaw i dojazdu do budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Szczególną ostrożność winni zachować piesi, korzystający z przebudowywanych odcinków chodnika oraz w rejonie prowadzonych robót.

W przypadku konieczności dojazdu do posesji od strony ulicy Mickiewicza,  termin i sposób dojazdu należy uzgodnić z wykonawcą robót, firmą BET-BRUK, tel. 34 373 42 01 lub 0609 797 248. Planowany czas zamknięcia ulicy Mickiewicza: do 14.12.2018 r – poinformowano na internetowej stronie Urzędu Miejskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.