Lubliniec: Hałaśliwa młodzież nie będzie zadowolona. Miasto podjęło kroki w sprawie montażu monitoringu przy Droniowickiej

Lubliniec: Hałaśliwa młodzież nie będzie zadowolona. Miasto podjęło kroki w sprawie montażu monitoringu przy Droniowickiej

Urząd Miejski w Lublińcu ogłosił przetarg na “wykonanie DOKUMENTACJI projektowo-kosztorysowej budowy monitoringu wizyjnego na terenie boiska oraz placu zabaw przy ul. Droniowickiej”.

Rozległy i funkcjonalny obiekt położony w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2 i Zalewu Droniowickiego cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców korzystających m.in. z urządzeń rekreacyjnych, siłowni zewnętrznej, boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą czy SkateParku.

Niestety, jak informowaliśmy wielokrotnie – wszystko zmienia się po zapadnięciu zmroku kiedy pojawia się tutaj hałasująca młodzież, nie stroniąca od alkoholu i zaśmiecająca teren. Przy Droniowickiej dochodziło również do dewastacji urządzeń, jak choćby w listopadzie 2019 roku kiedy na terenie SkateParku namalowano sprayem wulgarne napisy i rysunki.

Sprawą od dłuższego czasu zajmował się radny Rady Miejskiej, Adam Richter [Z Burmistrzem dla Lublińca], który wiosną tego roku, wraz radną Iwoną Janic z tego samego ugrupowania, wnioskował o instalację monitoringu. Na konieczność poprawy bezpieczeństwa wskazywał również radny Jan Springwald [Forum Samorządu Lublinieckiego]. W końcówce 2020 roku apelował on do Burmistrza o montaż kamer – nie tylko na terenie kompleksu rekreacyjnego przy Droniowickiej ale również na obszarze boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Steblów.

Do Urzędu Miejskiego spływały także liczne zgłoszenia mieszkańców informujących o niewłaściwym zachowaniu młodzieży – Mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie. To co tutaj się dzieje przechodzi ludzkie pojęcie. Boisko zamiast do gry w piłkę służy idiotom imprezującym i wrzeszczącym do późna w nocy – tak osoba zamieszkała w okolicy opisywała wieczorne spotkania w liście skierowanym do naszej redakcji.

Jak ustalił lubliniecki.pl, w 2020 roku policyjne patrole podjęły tutaj 14 interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego lub ciszy nocnej – Od początku 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku podjęliśmy dziewięć interwencji o tym samym charakterze – potwierdził st. sierż. Tomasz Konicki, p.o. oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

W połowie sierpnia tego roku do problemu odniósł się Burmistrz Lublińca, Edward Maniura – Działania związane z monitoringiem tego miejsca zostały podjęte. Zobowiązałem również Straż Miejską do częstszego patrolowania tego terenu – czytamy w nadesłanej odpowiedzi.

Zakres ogłoszonego właśnie zamówienia obejmuje:

  • Pozyskanie map do celów projektowych.
  • Wyrysy z map ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do ustalenia własności gruntów na terenie realizacji inwestycji.
  • Uzyskanie wszelkich wymagalnych uzgodnień, opinii, warunków przyłączenia do sieci światłowodowej i decyzji umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację robót na podstawie opracowanej dokumentacji.

Dokumentacja zawierać będzie:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  • projekt architektoniczno-budowlany,
  • projekt techniczny,
  • informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • przedmiar robót,
  • kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Oferty przyjmowane będą do dnia 8 października. Po wyłonieniu wykonawcy i sporządzeniu dokumentacji, miasto ogłosi przetarg na montaż monitoringu.

.

Czytaj również:

Ponury zaułek w “mieście dobrych emocji”. Młodzież imprezuje na lublinieckim boisku. Mieszkańcy mają dość!

Radni Iwona Janic i Adam Richter blisko wywalczenia monitoringu na obiektach sportowych przy ul. Droniowickiej

Obraźliwe napisy i rysunki na terenie Lublińca. Policja szuka wandala. [ZDJĘCIA]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.