Lubliniec: “Klub Seniora” wznawia działalność w tymczasowej siedzibie na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego

Lubliniec: “Klub Seniora” wznawia działalność w tymczasowej siedzibie na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego

We wtorek 3 sierpnia, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby Domu Dziennego Pobytu “Klub Seniora”.

Zarówno seniorzy jak i uczestnicy zajęć prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy, opuścili dotychczasową lokalizację znajdującą się na terenie Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów i wznowili spotkania w tymczasowych placówkach.

Od 15 listopada 2000 roku Miasto nieodpłatnie korzystało z budynku położonego w sąsiedztwie Domu Zakonnego Oblatów przy ul. Piłsudskiego. W pierwszych latach założono tutaj, działającą do roku 2008, świetlicę środowiskową “Mrowisko” przeznaczoną dla dzieci, a w październiku 2002 w placówce działalność rozpoczął Środowiskowy Dom Samopomocy. Po likwidacji “Mrowiska”, na początku 2009 roku pomieszczenia zajął Dom Dziennego Pobytu “Klub Seniora”.

Umowa na użyczenie obiektu wygasła w dniu 31 lipca tego roku. Budynek położony przy ul. Piłsudskiego niebawem ma posłużyć uczniom sąsiedniej szkoły, która spłonęła 24 września 2020. Oprócz pomieszczeń dla ŚDS i “Klubu Seniora” Miasto, na mocy umowy obowiązującej do 30 czerwca 2021, prowadziło tu również część przemysłową targowiska – Od początku lipca, bez zmian dla kupujących, targowisko prowadzone jest przez Ojców Oblatów – czytamy w najnowszym wydaniu “Nowin Lublinieckich”.

Docelową siedzibą “Klubu Seniora” ma być Centrum Aktywności Senioralnej – zupełnie nowy, będący na etapie planowania, obiekt, który ma powstać w pobliżu Bulwaru Europejskiego [więcej: TUTAJ]. Do czasu uruchomienia placówki, kadra i uczestnicy zajęć korzystać będą z pomieszczeń należących do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego.

Na podobnych zasadach funkcjonować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy – organizujący zajęcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie – z tym, że tymczasowa siedziba ŚDS otwarta została w byłym biurowcu przy ul. Skłodowskiej, natomiast w przyszłości planowane jest przeniesienie ośrodka do tzw. czerwonej szkoły przy ul. Stalmacha [więcej poniżej].

W trakcie uroczystego otwarcia tymczasowej siedziby “Klubu Seniora” Burmistrz Lublińca Edward Maniura wraz ze współpracownikami oraz Aleksandra Kowalczyk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Jolantą Olszewską – kierownikiem „Klubu Seniora”, złożyli serdeczne podziękowania na ręce Ojca Superiora Lucjana Osieckiego OMI skierowane do całego Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów za wieloletnie użyczenie pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 8.

Zdjęcia z uroczystości na profilu: Miasto Lubliniec w portalu społecznościowym Facebook [TUTAJ]

Dali radę w dwa tygodnie! Remont tymczasowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu na finiszu [ZDJĘCIA]

Na podstawie: Żaneta Białek, Nowiny Lublinieckie 6/506 30.07.2021

  1. ale nikt nie podziękował zarządowi szpitala neuropsychiatrycznemu za to że udostępnił pomieszczenie dla “Klubu Seniora”
    z tego co widzę nawet nikogo tam nie ma ze szpitala? o joj?

    Odpowiedz
  2. ale nikt nie podziękował zarządowi szpitala neuropsychiatrycznemu i pracownikom za przygotowanie pomieszczenia i za to że udostępnił pomieszczenie dla “Klubu Seniora”
    z tego co widzę nawet nikogo tam nie ma ze szpitala? o joj?

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.