Lubliniec: “Nieludzkie warunki pracy” za najniższą krajową. Pracownicy DPS Dom Kombatanta przyszli po swoje!

Lubliniec: “Nieludzkie warunki pracy” za najniższą krajową. Pracownicy DPS Dom Kombatanta przyszli po swoje!

Podniesienie płacy zasadniczej o tysiąc złotych, zmiany w systemie finansowania DPS’ów, zniwelowanie przeciążeń wynikających z redukcji etatów (w 2022 roku ubyło 21 pracowników) oraz poprawa warunków panujących w budynku – tego domagają się pracownicy lublinieckiego Domu Pomocy Społecznej “Dom Kombatanta”, którzy protestowali w minioną środę przed gmachem Starostwa Powiatowego oraz uczestniczyli w Sesji Rady Powiatu.

Pikietę wsparli przedstawiciele częstochowskiego regionu NSZZ Solidarność. 

Nasz personel poświęca lata ciężkiej pracy na opiekę i zapewnienie komfortowych warunków podopiecznych w zamian za zarobki całkowicie niewspółmierne do narzuconych na nas obowiązków, których lista z miesiąca na miesiąc się wydłuża – podkreślała w swoim wystąpieniu Joanna Bulik, reprezentująca Związek Zawodowy NSZZ Solidarność działający przy lublinieckiej placówce.

Poinformowała, że od ponad dwóch tygodni w “Domu Kombatanta” trwa spór zbiorowy z dyrekcją.

Powodem są, jak wymieniła, “nieludzkie warunki pracy” – temperatura w pomieszczeniach sięgająca obecnie 15-17 stopni, wieloletnie zaniedbania i lekceważenie potrzeb personelu przez Starostwo, kiepskie relacje z dyrekcją placówki czy problemy finansowe personelu wynikające z wynagrodzenia na poziomie najniższej krajowej – przy jednoczesnym uruchomieniu nowego stanowiska wicedyrektora. To również praca w weekendy i dni ustawowo wolne, bez motywacji w postaci dodatków – Ostatnie premie uzyskaliśmy w lipcu 2020 – przypomniała Joanna Bulik.

Sekretarz Powiatu Lublinieckiego, Sylwia Fronczek zaprzeczyła jakoby Starostwo lekceważyło potrzeby pracowników:

Jest to nieprawda. Placówki utrzymywane są w dwojaki sposób: na starych zasadach DPS’y finansowane są przez wojewodę, a drobna różnica pokrywana jest przez mieszkańca; na nowych zasadach Domy w całości finansowane są przez mieszkańca, rodzinę bądź przez gminę. Mimo tego, że naszym zadaniem nie jest dofinansowywanie Domów Pomocy Społecznej, robimy to – mówiła sekretarz powiatu w trakcie Sesji.

Środki przeznaczane przez wojewodę, rozdysponowywane na podstawie informacji przekazywanych przez dyrekcje placówek, uzależnione są od ilości pensjonariuszy przebywających w DPS’ach na starych zasadach:

  • w DPS przy ulicy Kochcickiej są to 93 osoby przy 278 mieszkańcach ogółem;
  • w DPS “Zameczek” to 45 osób przy 78 mieszkańcach ogółem;
  • w “Domu Kombatanta” to zaledwie 6 osób (43 tysiące ze środków wojewody) przy 185 mieszkańcach.

Sylwia Fronczek podkreśliła, że spośród wszystkich lublinieckich DPS’ów od 2019 roku tylko “Dom Kombatanta” nie domyka się w budżecie. Decyzjami Rady Powiatu, od 2019 powiat wsparł placówkę łączną kwotą około 1,9 mln złotych. W placówce notuje się zbyt małą liczbę pensjonariuszy przebywających na nowych zasadach w stosunku do liczby miejsc, co również wpływa na braki w tutejszej kasie – W tym roku strata wyniesie około 300 tysięcy – wylicza Sylwia Fronczek.

Sama ilość podopiecznych warunkowana jest m.in. przystosowaniem placówek do rodzaju schorzenia mieszkańca. Część osób nie może zatem trafić do placówki położonej przy ulicy Cyrana. W końcowym rozrachunku wpływa to na różnice w wysokości środków wojewody trafiających do poszczególnych DPS’ów.

Dlatego w pierwszej fazie Sesji radni Rady Powiatu przyjęli uchwałę w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 rok. Ujęto tutaj zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na grudniowe wynagrodzenia w DPS “Dom Kombatanta” łącznie o 115 tysięcy złotych. Pozwoli to na podniesienie pensji zasadniczej do kwoty 3 490 złotych oraz na wypłatę nagród i premii w ostatnim miesiącu 2022 roku – będą one przydzielane przez dyrekcję.

Od stycznia 2023 pensje zasadnicze zostaną utrzymane na poziomie 3 490 złotych, natomiast od lipca wzrosną do 3 600 złotych. Wynika to z ustawy [lipiec ’22 – przyp. red.] podnoszącej minimalne wynagrodzenie. Ze względu na to, że podobnie jak w przypadku lublinieckiego Szpitala Powiatowego, w ślad za ustawą nie poszło wsparcie finansowe ze strony państwa, w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie analiza, która pozwoli określić czy DPS “Dom Kombatanta” będzie zdolny do realizacji wypłat czy też powiat ponownie wspomoże finansowo tą operację – zapowiada sekretarz Sylwia Fronczek w telefonicznej rozmowie z Lublinieckim.pl [25.11.]

W ostatnich latach takiej podwyżki pracownicy nie mieli – mówiła, obecna w trakcie obrad, Joanna Niedźwiedź – dyrektor DPS Dom Kombatanta w Lublińcu, odnosząc się do decyzji Rady o podniesieniu wypłat w grudniu.

W kwestii niskich temperatur jakie mają panować w pomieszczeniach DPS’u podkreśliła, że budynek wymaga termomodernizacji. W 2022 roku powiat otrzymał na ten cel dofinansowanie z programu Polski Ład [TUTAJ] lecz przetarg na realizację zadania unieważniono ponieważ najniższa oferta przewyższyła kwotę zabezpieczoną przez Starostwo [TUTAJ]. Władze powiatu zapowiadają dalsze starania w tej sprawie.

Być może nie macie państwo pełnej wiedzy. Trzeba rozmawiać z dyrekcją dla dobra wspólnego. Dzisiejsza decyzja Rady była potwierdzeniem tego, że chcemy abyście mieli miejsca pracy i służyli podopiecznym – mówił przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Olczyk.

Z kolei Starosta Lubliniecki, Joachim Smyła nie krył zaskoczenia roszczeniami przedstawionymi przez protestujących, powołując się na wspomniane dopłaty powiatu do budżetu “Domu Kombatanta” – Myślałem, że przyjdziecie za to podziękować – przyznał w swojej wypowiedzi.

Jak dodał wicestarosta Tadeusz Konina – utrzymanie placówki, do której powiat dopłaca część własnych środków, de facto odbywa się kosztem innych zadań, np. w zakresie inwestycji drogowych – to o tyle istotne, że zdecydowana większość pensjonariuszy “Domu Kombatanta” pochodzi spoza powiatu lublinieckiego.

Do Zarządu i Rady Powiatu w Lublińcu wpłynęła petycja NSZZ Solidarność w sprawie zwiększenia w budżecie na 2023 rok wydatków na wzrost wynagrodzeń pracowników DPS’u. W trakcie środowej Sesji, decyzją Rady, dokument skierowano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia.

Petycja dostępna jest: TUTAJ

Retransmisja Sesji niebawem: TUTAJ

Zdjęcia: Katarzyna Świerczyńska / Lubliniecki.pl

  1. Pan Starosta zapomniał,że pomoc społeczna to jego ustawowy obowiązek od 2004 roku.To jakich podziękowań oczekiwał?A do Pana Olczyka -dobrze Pan to ujął :”służymy podopiecznym „ i to za tę przysłowiową miskę ryżu! I może nie mamy dostatecznej wiedzy na ten temat,ale mamy oczy i uszy !

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.