Lubliniec: Przed nami długo wyczekiwana przebudowa trzech ulic w południowej części miasta

Lubliniec: Przed nami długo wyczekiwana przebudowa trzech ulic w południowej części miasta

1.999.392,66 złotych – na taką kwotę rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót związanych z przebudową lublinieckich dróg gminnych – ulic Głowackiego, Staszica oraz Ligonia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej.

Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ wysłużone drogi, zbudowane z charakterystycznych, niewielkich płyt betonowych (trylinek) – używanych raczej do budowy nawierzchni składowisk lub dróg tymczasowych – ustąpią wreszcie nowocześniejszym rozwiązaniom.

W ramach przebudowy ulic Głowackiego, Staszica i Ligonia planuje się:

  • wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej – ok. 3433 m2,
  • wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej – ok. 320 m2,
  • wykonanie poboczy z kruszywa – ok. 420 m2,
  • wykonanie obramowania za pomocą krawężników kamiennych najazdowych o wymiarach 15×22 cm – ok. 1495 mb,
  • przebudowę kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie przykanalików,
  • wykonanie remontu gazociągu – ok. 88 mb.

Jeśli chodzi o remont wodociągu, wymianie podlegać będą odcinki sieci położone w ulicy Staszica (na całej długości ulicy), w ulicy Ligonia (od ulicy Majdanek do skrzyżowania z ulicą Głowackiego i dalej w stronę Jednostki Wojskowej – fragment pod projektowanym wymienianym odcinkiem drogi) wraz z przyłączami). Odcinki sieci biegnące w ulicach Staszica i Ligonia zostaną włączone do wodociągu położonego w ulicy Majdanek.

W ulicy Głowackiego, ze względu na to, iż wodociąg był tu już wymieniany, wymianie będą podlegały jedynie przyłącza – czytamy na stronach lublinieckiego magistratu.

Umowa na realizację inwestycji podpisana zostanie jeszcze w tym tygodniu. Zgodnie z dokumentacją przetargową, wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  1. Zapraszam redaktora na w/w ulice aby zapoznał się ze stanem faktycznym z czego te ulice w chwili obecnej są wykonane. Dziennikarstwo domysłów!!!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.