Lubliniec: Rodzinny Ogród Działkowy “Sielanka” pięknieje! Zakończenie prac dofinansowanych przez ARiMR

Lubliniec: Rodzinny Ogród Działkowy “Sielanka” pięknieje! Zakończenie prac dofinansowanych przez ARiMR

Rodzinny Ogród Działkowy ,,SIELANKA” zlokalizowany przy ul. Strzeleckiej w Lublińcu zakończył prace zaplanowane w ramach ostatniego etapu zadań związanych z dofinansowaniem otrzymanym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z programu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 roku – 31.08.2022 roku.

W ramach dofinansowania zrealizowano zamierzone cele – zakupiono hotele dla owadów, karmiki oraz budki lęgowe, utworzono łąkę kwietną, dokonano nasadzeń roślinami miododajnymi.

Zakupiono również kompostowniki, zamontowano toalety, oddano do użytku plac zabaw dla dzieci, jak również urządzenia siłowni plenerowej.

Zrealizowano także prace związane z geodezyjnym pomiarem zagospodarowania ROD oraz infrastruktury dla użytku wspólnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.