Lubliniec: Tablica poświęcona Zbrodni Katyńskiej oraz Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej przeniesiona pod krzyż [Cmentarz Wojskowy]

Lubliniec: Tablica poświęcona Zbrodni Katyńskiej oraz Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej przeniesiona pod krzyż [Cmentarz Wojskowy]

Po niedawnym zakończeniu prac archeologicznych przeprowadzonych na terenie Cmentarza Wojskowego w Lublińcu – związanych z odsłonięciem reliktów domniemanego fundamentu mauzoleum rodziny Niegolewskich –  uwagę części mieszkańców zwróciło przeniesienie tablicy upamiętniającej Zbrodnię Katyńską oraz Ofiary Katastrofy pod Smoleńskiem spod Pomnika Virtuti Militari pod krzyż cmentarny.

W opinii, która wpłynęła do redakcji portalu Lubliniecki.pl, nie kryto zaskoczenia taką decyzją władz Miasta.

W związku z tym zapytaliśmy przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Lublińcu: z jakich powodów zdecydowano się na przeniesienie tablicy, czy wymagało to zgody Konserwatora Zabytków oraz jakim rezultatem zakończyły się same prace archeologiczne związane z Mauzoleum Niegolewskich?

Współinicjatorem powstania tablicy upamiętniającej Zbrodnię Katyńską oraz Ofiary Katastrofy pod Smoleńskiem 10 IV 2010r. był Starosta Lubliniecki. Tablica została umieszczona przy Głównym Pomniku – grobie zbiorowym żołnierzy 74 GPP, Powstańców Śląskich oraz Partyzantów, który jest grobem wojennym wpisanym do ewidencji grobów wojennych pod nr ew. 132/07 GW” – przypomniał w swojej odpowiedzi Burmistrz Miasta Lublińca, Edward Maniura.

Dodał, że “zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.2018.2337) przeprowadzanie robót ziemnych i innych czynności na grobach wojennych wymaga zezwolenia wojewody. Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Katowicach poinformował tutejszy Urząd, że nie wyrażał zgody na umieszczenie tablicy na grobie wojennym. Ponadto wskazał, aby ustalić miejsce usytuowania ww. upamiętnienia z fundatorem/inicjatorem powstania tego obiektu”.

“Starosta Lubliniecki pismem z dnia 27.12.2023 roku zostawił kwestię usytuowania tablicy w gestii Urzędu Miejskiego w Lublińcu. W opinii tutejszego Urzędu w obecnym miejscu tablica jest bardziej wyeksponowana” – podkreślił Burmistrz.

Z kolei Dominika Łupierz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Lublińcu wskazuje, że… “tablica została przeniesiona na wniosek Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona, a sprawę dotyczącą przeniesienia tablicy prowadził Urząd Miejski w Lublińcu”.

Jaki efekt prac archeologicznych?

“Prace archeologiczne prowadzone w związku z odsłonięciem reliktów domniemanego fundamentu mauzoleum rodziny Niegolewskich (wraz z weryfikacją istnienia krypty) oraz przeglądem zdeponowanych płyt granitowych pochodzących z rozbiórki nawierzchni wokół zbiorowej mogiły wojennej żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty na cmentarzu wojskowym w Lublińcu przy ul. Stalmacha wykazały, że odsłonięty relikt jest częścią ławy fundamentowej zbiorowej mogiły wojennej żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, natomiast po  przeprowadzonych badaniach, według wstępnej opinii kierownika prac, mauzoleum rodziny Niegolewskich znajduje się w innym miejscu – czytamy w odpowiedzi Burmistrza Edwarda Maniury.

Burmistrz dodał, że pełna informacja o przeprowadzonych badaniach archeologicznych zostanie podana do publicznej wiadomości po przedłożeniu sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazaniu tego sprawozdania  Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Czytaj również (11/2023)

[Lubliniec] To może być ważne odkrycie! Ruszają badania archeologiczne związane z historią Cmentarza Wojskowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.