“Lubliniec tylko ze Śląskiem” – list posła Gawrona do samorządowców.

“Lubliniec tylko ze Śląskiem” – list posła Gawrona do samorządowców.

W związku z doniesieniami medialnymi i informacjami, które docierają do mnie od Państwa, pragnę przedstawić list, który przesłałem wszystkim radnym gmin powiatu lublinieckiego. Lubliniec tylko ze Śląskiem – taką informację w czwartek, w portalu społecznościowym Facebook zamieścił Poseł Ziemi Lublinieckiej, Andrzej Gawron, załączając treść listu skierowanego do Samorządowców.

Poseł Gawron opublikował również treść autorskiego Oświadczenia, zaprezentowanego z mównicy sejmowej w dniu 14 stycznia 2016 roku, w którym jednoznacznie określił swoje stanowisko dotyczące zmian granic jednostek samorządu terytorialnego i powołania nowych województw. 

Przez 4 lata mojej kadencji jako Posła zawsze jednoznacznie wskazywałem, że Ziemia Lubliniecka jest nierozerwalnie związana ze Śląskiem. Argumenty dotyczące tego stanowiska podkreślałem, na spotkaniach z Premierem, Ministrami, Duchowieństwem, w każdej sytuacji gdy pojawiała się kwestia utworzenia Województwa Częstochowskiego. Również inicjatorzy ewentualnego powstania Województwa Częstochowskiego przyznają, że nieracjonalnym jest aby tereny tożsamościowo związane ze Śląskiem miały zmieniać przynależność administracyjną. Ziemia Lubliniecka należy do Śląska i tak pozostanie dopóki będę posłem. To moja deklaracja i zobowiązanie. Pragnę przypomnieć oświadczenie złożone przeze mnie w dniu 14 stycznia 2016 r. Apeluję do Państwa abyśmy w tej sprawie działali ponad politycznymi podziałami oraz  w świadomej odpowiedzialności za losy Ziemi Lublinieckiej – napisał poseł Gawron w liście do radnych.

W Oświadczeniu z dnia 14 stycznia 2016 roku poseł Gawron wyraził następujące stanowisko – Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wobec toczącej się dyskusji na temat zmian granic jednostek samorządu terytorialnego i powołania nowych województw, działając w imieniu własnym, terenowych struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz w imieniu mieszkańców powiatu lublinieckiego, pragnę przedstawić jednoznaczne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Lubliniec od czasu swojego powstania w XIII wieku związany jest ze Śląskiem. Na lublinieckiej ziemi działali tacy piewcy śląskości, jak Józef Lompa, Juliusz Ligoń, Jan Nikodem Jaroń czy Konstanty Damrot. To tutaj, po I wojnie światowej aktywnie działali powstańcy śląscy. W znajdującym się na terenie powiatu lublinieckiego Koszęcinie swoją siedzibę ma Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, będący ambasadorem śląskiej tradycji i kultury. Identyfikacja mieszkańców Ziemi Lublinieckiej ze Śląskiem wyraża się w miejscowych nazwach, gwarze, tradycji i obyczajach. Dlatego przynależność naszego powiatu do województwa śląskiego jest kwestią fundamentalną. To potwierdzenie jego tożsamości oraz 800-letniej historii związanej z Górnym Śląskiem.

W roku 1976 w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez władze komunistyczne powiat lubliniecki włączony został do nowo powstałego województwa częstochowskiego. Decyzja ta spotkała się z powszechną dezaprobatą, czego dobitnym wyrazem było referendum przeprowadzone przez NSZZ ˝Solidarność˝ w 1981 r., w którym to ponad 90% głosujących opowiedziało się za powrotem do województwa katowickiego. Dopiero w 1998 r. Ziemia Lubliniecka wróciła w administracyjne granice Górnego Śląska.

Po 17 latach od tamtych wydarzeń pojawiają się plany powrotu województwa częstochowskiego na mapę administracyjną kraju. Nie odmawiamy takich dążeń mieszkańcom Częstochowy oraz terenów kulturowo i historycznie złączonych z duchową stolicą Polski, jednak stoimy na stanowisku, iż wszelkie zmiany administracyjne, które ewentualnie miałyby się dokonać, muszą uwzględniać wolę zainteresowanych stron. Żadne wiążące decyzje nie mogą odbyć się bez zgody mieszkańców wyrażonej poprzez szerokie konsultacje społeczne, opinie samorządów, ewentualnie zgody wyrażonej w drodze referendum.

Jeszcze raz na koniec podkreślam, że opowiadamy się zdecydowanie i jednoznacznie za dalszą przynależnością powiatu lublinieckiego do struktur województwa śląskiego – kończy poseł Gawron.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.