Lubliniec z lasami o zwiększonej funkcji społecznej? Za nami debata w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej

Lubliniec z lasami o zwiększonej funkcji społecznej? Za nami debata w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej

Ponad 70 osób wzięło udział spotkaniu dotyczącym możliwości utworzenia w rejonie Lublińca lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Debata odbyła się we wtorkowe popołudnie w Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu. Inicjatorami wydarzenia byli członkowie założonej niedawno Lublinieckiej Rady Miłośników Przyrody. 

Obok osób tworzących Radę – z jej przewodniczącym Sławomirem Bryłą, w debacie uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP – Andrzej Gawron (PiS), poseł na Sejm RP Tomasz Głogowski (KO, Tarnowskie Góry), Burmistrz Miasta Lublińca – Edward Maniura, Przemysław Walisko oraz Jarosław Mielczarek – rzecznicy prasowi Nadleśnictw Lubliniec i Koszęcin, samorządowcy reprezentujący gminy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego oraz mieszkańcy.

Członkowie Lublinieckiej Rady Miłośników Przyrody namawiali uczestników, a zwłaszcza przedstawicieli obu Nadleśnictw, do podjęcia wspólnych działań w zakresie utworzenia na naszym obszarze lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Według informacji podanej przez Polską Agencję Prasową w lipcu 2022 roku: “Lasy wokół miast i uzdrowisk mają możliwość uzyskania statusu obszarów o zwiększonej funkcji społecznej, co oznacza, że nie będzie tam powadzona klasyczna gospodarka leśna (…). Celem podejmowanych tam prac ma być przede wszystkim zachowanie wartości krajobrazowych”. 

W uznaniu aktywistów – takie rozwiązanie, umocowane Zarządzeniem nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (5.07.2022), wydaje się niezbędne na terenie Nadleśnictw Lubliniec i Koszęcin, które – według członkini Rady, Małgorzaty Bednarek – w trwającym Planie Urządzania Lasu przodują pod względem ilości wyciętych połaci lasów w skali województwa.

W Nadleśnictwie Lubliniec, od 2020 roku to ponad 995 tys. m3, natomiast w Nadleśnictwie Koszęcin to ponad 711 tys. m3 – zaznaczał przewodniczący Lublinieckiej Rady Miłośników Przyrody, Sławomir Bryła. Dodał, że lasy społeczne wprowadzono już w ponad 100 Nadleśnictwach.

Wyodrębnianie lasów o zwiększonej funkcji społecznej w naszych Nadleśnictwach nie może odbyć się poprzez zmianę miejsc wycinek lecz poprzez wprowadzenie aneksu zmniejszającego etat rębny, który w Lublińcu jest obecnie tragiczny. Chcemy aby zostało to wprowadzone jak najszybciej, aby nie przedłużać tych terminów – podkreślała Małgorzata Bednarek, proponując wdrożenie zmian już z początkiem czerwca.

Aktywiści domagają się przy tym natychmiastowego “wstrzymania zrębów zupełnych w potencjalnych lasach społecznych” oraz “podjęcia dialogu ze społeczeństwem” – przypominają tutaj o możliwości powołania Zespołów Lokalnej Współpracy. Od 1 marca sami będą rozpowszechniać ankiety dla mieszkańców, które mają ułatwić m.in. wytypowanie obszarów przeznaczonych na lasy społeczne.

My prowadzimy gospodarkę leśną zgodnie z ustawą o lasach. Nie mamy zatem możliwości dokonywania szybkich zmian. Zarzucacie nam państwo, że w trakcie realizacji Planu Urządzania Lasu, pozostawiamy “dziury w lesie”. To nieprawda. Wspomniana ustawa nakłada na nas obowiązek wprowadzania nowego drzewostanu po usunięciu dotychczasowego, i to się dzieje najdłużej w okresie pięciu lat – tłumaczył Jarosław Mielczarek reprezentujący Nadleśnictwo Koszęcin.

Wespół z Przemysławem Walisko zapewnił, że Nadleśnictwa są otwarte na współpracę w zakresie stworzenia lasów o zwiększonej funkcji społecznej lecz wymaga to czasu oraz respektowania odgórnych przepisów.

Jednocześnie Przemysław Walisko podkreślił, że liczy na współpracę z aktywistami w kwestii planowanej budowy drogi ekspresowej S11 w powiecie lublinieckim. Jak informowaliśmy w październiku 2022, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach zarekomendowała realizację wariantu zielonego, biegnącego głównie na obszarach leśnych – Oznacza to niemal 180 hektarów lasu trwale wyłącznego z produkcji leśnej. Mam nadzieję, że tutaj będziemy mieć w was sojusznika – mówił rzecznik Nadleśnictwa Lubliniec.

Wśród wielu opinii wygłoszonych podczas wtorkowego spotkania kładziono nacisk na wypracowanie równowagi pomiędzy postulatami miłośników przyrody a dalszymi zamierzeniami po stronie Nadleśnictw Lubliniec i Koszęcin. Większość osób zabierających głos nie potępiała rozwiązań stosowanych w zakresie pielęgnacji czy rekultywowania lasów lecz stanowczo krytykowała rozmiar wycinek w ramach trwającego Planu Urządzania Lasu, przy mocno ograniczonej roli społecznej na etapie planowania.

Swoistym podsumowaniem debaty była wypowiedź sekretarza Miasta Lublińca, Józefa Korpaka. Podkreślił on, że utworzenie lasów o zwiększonej funkcji społecznej stanowi bardzo dobry kierunek w zachowaniu cennych walorów przyrodniczych w bliskim sąsiedztwie miast lecz kluczowym czynnikiem muszą być tutaj sprzyjające rozwiązania ustawowe i umożliwienie samorządom większej decyzyjności w kształtowaniu gospodarki leśnej na swoich obszarach.

Do tematu powrócimy…

  1. Na pierwszym zdjęciu, dwie osoby bawią się telefonami.

    Odpowiedz
  2. ***** wy nie ogarniacie że istnieje coś takiego jak racjonalna gospodarka leśna, po ***** marnujecie czas na to trzeba myśleć o przejazdach w czasie budowy wiaduktu i zadbanie o bezpieczeństwo na droniowiczkach

    Odpowiedz
  3. A czym dupe ludzie podcierają????????????????????????

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.