Lubliniec: Znakomite efekty terapii metodą Tomatisa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Lubliniec: Znakomite efekty terapii metodą Tomatisa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Podczas zakończonych właśnie wakacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Złote Lata”, zorganizował terapię metodą Tomatisa adresowaną do dzieci.

Stowarzyszenie „Złote Lata”, wykorzystując procedurę pozakonkursową, otrzymało dotację z budżetu Urzędu Miasta na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Moc dźwięku – Terapia Metodą Tomatisa”. W projekcie uczestniczyło sześcioro dzieci w wieku szkoły podstawowej. Zajęcia prowadził wykwalifikowany terapeuta, praktyk z wieloletnim doświadczeniem – Joanna Wójcik, założycielka certyfikowanej placówki Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju JOA w Lublińcu.

Placówka wyposażona jest w najnowocześniejszy, licencjonowany sprzęt terapeutyczny, dający gwarancję niezawodności i wysokiej skuteczności treningów słuchowych.

Metoda Terapią Tomatisa usprawnia uwagę słuchową, prowadzi do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych. Pozytywnie wpływa na sposób porozumiewania się i funkcjonowania w otoczeniu, a także niweluje poziom stresu i niepokoju.

Terapia trwająca łącznie 44 godziny polegała na słuchaniu (w specjalistycznych słuchawkach) utworów Mozarta oraz chorałów Gregoriańskich – utworów specjalnie dobranych do tej formy zajęć. W czasie trwania sesji dzieci rozmawiały, grały w gry planszowe
i logiczne, bawiły się oraz wykonywały prace plastyczne.

W ocenie terapeuty, a także rodziców, już w tak krótkim czasie nastąpiła u dzieci znaczna poprawa dotychczasowego funkcjonowania, wyraźnie polepszyła się uwaga słuchowa, a tym samym umiejętności związane z przetwarzaniem wzrokowym czy skupieniem uwagi. Poprawie uległy również zdolności komunikacyjne, jakość wypowiedzi i koncentracji. Zaobserwowano także obniżenie poziomu frustracji dzieci, wyciszenie, wzrost poczucia bezpieczeństwa. Dzieci wykazywały większą chęć do podejmowania różnych działań; jeden z uczestników terapii nauczył się jeździć na rowerze.

Dostrzegając pozytywne efekty, jakie przynosi terapia Metodą Tomatisa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować podobne projekty w następnych latach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.