Lubliniec: Znakomity bilans Wielkanocnej Zbiórki Żywności zorganizowanej przez MOPS i FPBŻ!

Lubliniec: Znakomity bilans Wielkanocnej Zbiórki Żywności zorganizowanej przez MOPS i FPBŻ!

W miniony weekend na terenie Lublińca odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności organizowana przez Federację Polskich Banków Żywności i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu.

Dzięki ofiarności mieszkańców udało się zebrać ponad 1,2 tony produktów żywnościowych. Były to głównie artykuły długoterminowe: oleje, mąka, cukier, słodycze, konserwy, makarony czy ryż. W kolejnej edycji akcji udział wzięło 113 wolontariuszy – osoby dorosłe i młodzież z lublinieckich szkół.

Pomoc trafi do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji bytowej, w tym osób samotnych, schorowanych oraz do rodzin z Ukrainy.

Serdeczne podziękowania przekazujemy wolontariuszom, jak i wszystkim darczyńcom, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i podzielili się zakupioną żywnością. Wyrazy wdzięczności za zrozumienie, przychylność i pomoc kierujemy także do pracowników sklepów: Lidl, Kaufland i Biedronka – podkreślają Katarzyna Lampa i Justyna Kucia, koordynatorki MOPS Lubliniec.

Banki Żywności to inicjatywa instytucji charytatywnych, polegająca na zbieraniu żywności wciąż zdatnej do spożycia lecz wycofywanej z obrotu i rozdzielanie jej wśród osób potrzebujących. W 2011 roku powołano Radę ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności przez Federację Polskich Banków Żywności, działającą pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Banki żywności tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia oraz w okresie wielkanocnym, rozpoczynają Świąteczną Zbiórkę Żywności i zachęcają wszystkich do wsparcia osób najuboższych.

Na terenie Polski działają 32 Banki Żywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.