Lublinieccy policjanci wyposażeni w nowy defibrylator AED. Urządzenia trafiły do komend w całym garnizonie śląskim

Lublinieccy policjanci wyposażeni w nowy defibrylator AED. Urządzenia trafiły do komend w całym garnizonie śląskim

W minionym tygodniu, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, nastąpiło przekazanie 32 defibrylatorów wraz z wyposażeniem wszystkim komendom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego.

Jedno z urządzeń, służących do udzielania pomocy w obliczu nagłego zatrzymania krążenia trafiło do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. 

Garnizon śląski jako pierwszy w kraju podjął działania zmierzające do wyposażenia wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji w automatyczne defibrylatory zewnętrzne.

Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji (Public Access Defibrillation Program). Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych.

Zakup AED to wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego, Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach i Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) to urządzenie, którego należy użyć w przypadku udzielania pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia – gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy, a dostarczany impuls elektryczny może przywrócić prawidłowy rytm serca.

Jak wynika ze statystyk – gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzenie ucisków klatki piersiowej i użycie AED w ciągu 3 do 5 minut od utraty przytomności, daje ratowanej osobie nawet 70% szans na przeżycie.

Przypomnijmy, że w edycji 2019 Budżetu Obywatelskiego jednym ze zwycięskich projektów okazał się montaż urządzeń AED w trzech punktach zlokalizowanych na terenie Lublińca:

Defibrylatory AED – projekt Danuty Kuciejczyk w ramach Budżetu Obywatelskiego – już na terenie Lublińca!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.