Lublinieccy poszukiwacze pamiątek historycznych założyli grupę eksploracyjną PROSPECTOR!

Lublinieccy poszukiwacze pamiątek historycznych założyli grupę eksploracyjną PROSPECTOR!

“Pasjonuje nas poszukiwanie śladów oraz wszelkich pamiątek historycznych związanych głównie z okolicami Lublińca – miejscowości, w której mamy przyjemność obecnie wszyscy żyć” – mówią o sobie członkowie Lublinieckiej Grupy Historyczno – Eksploracyjnej “PROSPECTOR”.

Formalne zawiązanie się grupy nastąpiło 10 stycznia 2023 roku w trakcie pierwszego zebrania założycielskiego. W chwili obecnej stowarzyszenie liczy 8 członków dorosłych oraz dwoje młodzieżowców. Zarząd LGHE “Prospector” tworzą Maciej Nikolczuk – Prezes, Mateusz Kmieć – Sekretarz oraz Grzegorz Ostrowski – Skarbnik. W gronie członków grupy znaleźli się Piotr Mila, Sebastian Ostrowski, Piotr Wawrzyniak, Bogdan Karpe i Karol Słota. Młode pokolenie reprezentują Marcelina Słota i Stanisław Mila.

Od 26 stycznia stowarzyszenie widnieje w Rejestrze Stowarzyszeń Zwykłych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu pod pozycją nr 20. Siedziba stowarzyszenia mieści się przy ul. Strzeleckiej 3 w Lublińcu.

Celem Lublinieckiej Grupy Historyczno – Eksploracyjnej PROSPECTOR jest zajmowanie się szeroko pojętą historią regionu śląskiego, głównie powiatu lublinieckiego oraz historią oręża wojskowego na terenie Rzeczypospolitej. Formacja zajmuje się poznawaniem i promowaniem historii przede wszystkim miejscowości Lubliniec ale także całego województwa czy ogólnie Polski.

Każdy członek stowarzyszenia posiada już odpowiedni sprzęt do poszukiwań i umiejętność jego obsługi.

“Na chwilę obecną, z uwagi na to, że dopiero zaczynamy działalność, realizujemy pierwsze przedsięwzięcia we własnym gronie, jednakże w niedalekiej przyszłości z pewnością planujemy zorganizowanie zajęć z udziałem zainteresowanych osób z zewnątrz”– podkreślają pasjonaci.

“Wierzymy, że przy odrobinie szczęścia uda nam się wzbogacić powszechną wiedzę o naszym mieście, dzięki odnajdywaniu drobnych przedmiotów, takich jak guziki, medale, monety, plomby czy numizmaty zgubione na polach, łąkach i w lasach, które mogą powiedzieć wiele o tym, co działo się przed laty na danym terenie” – mówią członkowie grupy.

Przyznają jednak, że ze względu na brak muzeum w Lublińcu… wszystkie znalezione przedmioty będą musiały być przekazane najbliższemu muzeum na terenie województwa śląskiego, które wyrazi chęć ich przyjęcia i zabezpieczenia bądź, które wskaże Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Zobacz profil grupy Prospector w portalu Facebook: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.