Lublinieccy święci i błogosławieni

Lublinieccy święci i błogosławieni

Dziś Dzień Zaduszny, kiedy to naszą pamięcią otaczamy wszystkich zmarłych. Dzień refleksji nad przemijaniem; dzień pamięci o tych, którzy odeszli; dzień, kiedy nie tylko czcimy tych, którzy są już święci, ale ogarniamy naszą myślą wszystkich leżących na naszych cmentarzach, także tych, którzy potrzebują jeszcze naszej modlitwy.

W kontekście wczorajszego dnia Wszystkich Świętych, przedstawiamy Czytelnikom listę osób świętych i błogosławionych, którzy byli w sposób szczególny związani z naszym miastem.

 • św. Edyta Stein (Teresa Benedykta od Krzyża) – nawrócona niemiecka Żydówka, Karmelitanka, wielki filozof i myśliciel, patronka Europy.  Od 2008 r. oficjalnie patronka miasta Lublińca. W mieście znajduje się dom rodzinny Courantów, gdzie swoje wakacje spędzała młoda Edyta, ulica nazwana ku jej czci, rzeźba pamięci na Pl. Mikołaja Kopernika (Małym Rynku). Ponadto Lubliniec posiada najstarszą w Polsce parafię poświęconą tej świętej. Mieści się ona w dzielnicy Steblów. W mieście działa również Zespół Szkół im. Edyty Stein, towarzystwo pielęgnujące jej pamięć oraz poświęcone jej muzeum mieszczące się w domu Courantów. Na cmentarzu żydowskim w Lublińcu, przy ul. 11 listopada pochowani są krewni tej wielkiej świętej Kościoła.
 • bł. Józef Cebula – podobnie jak św. Edyta Stein, męczennik z czasów II Wojny Światowej. Zamordowany w obozie nazistowskim Mauthausen Gusen. Ten urodzony w Malni w woj. opolskim zakonnik, przez 9 lat swojego życia związany był z Lublińcem, dokąd zaraz po swoich święceniach kapłańskich przybył w 1927 r., podejmując obowiązki wychowawcy i nauczyciela w Niższym Seminarium Duchownym w Lublińcu. Dodatkowo, w 1931 r., został przełożonym oblackiego klasztoru. Przed wejściem do Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein stoi pomnik bł. Józefa Cebuli, odsłonięty w 2008 roku. Jedna z ulic w zachodniej części miasta, również nazwana jest ku czci tego błogosławionego.

Ponadto w Lublińcu istnieje szczególny kult innych świętych i błogosławionych, którzy pomimo tego, że nie byli nigdy w naszym mieście, cieszą się tu czcią i pamięcią.

 • św. Jan Nepomucen – czeski święty, strącony w Pradze z mostu Karola do Wełtawy za dochowanie tajemnicy spowiedzi. Kult tego świętego jest szeroko rozpowszechniony na całym Górnym Śląsku. Pomniki jemu poświęcone są nieodłącznym elementem krajobrazu wielu śląskich miast. W Lublińcu figura przedstawiająca św. Jana Nepomucena stoi na środku rynku (Plac Konrada Mańki). prawdopodobnie pochodzi z roku 1811. W czasie II Wojny Światowej ukryta przez duszpasterzy z kościoła św. Mikołaja. Po wojnie umieszczona przed wejściem do tego kościoła. Na rynek figura powróciła w 2002 roku.
 • św. Mikołaj – patron najstarszej lublinieckiej parafii, datowanej już na przełomie XII i XIV wieku. Jedna z ulic w mieście, położona obok kościoła św. Mikołaja również nosi nazwę tego świętego.
 • św. Anna – matka Maryi i zarazem babcia Jezusa. Kult tej świętej jest szeroko znany na Śląsku za sprawą jednego z najważniejszych sanktuariów na Śląsku – Górze Świętej Anny, nieopodal Strzelec Opolskich. Lubliniecki drewniany kościółek św. Anny zbudowany został w 1653 roku poza granicami ówczesnego miasta. Na przełomie lat dziewięćdziesiątych oraz dwutysięcznych gruntownie odrestaurowany. Nazwę św. Anny nosi też jedna z ważniejszych ulic w mieście, łącząca ul. Mickiewicza oraz Lisowicką.
 • św. Stanisław Kostka – jezuita, patron drugiej pod względem wielkości parafii w Lublińcu. Wcześniej duchowy opiekun oblackiego Niższego Seminarium Duchownego, jako że św. Stanisław Kostka jest również patronem młodzieży.
 • św. Eugeniusz de Mazenod – Francuz. Założyciel zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Kult tego świętego przybył do Lublińca wraz z Oblatami, którzy przybyli do miasta w 1922 roku. Pomnik świętego, znajduje się w przyklasztornym parku i jest nazywany najpiękniejszym pomnikiem tego świętego w Polsce.
 • św. Jan Paweł II – papież. Nie jest oficjalnie potwierdzony żaden pobyt papieża-Polaka w Lublińcu, niemniej mieszkańcy jego imieniem nazwali jedno z rond w Lublińcu (położone w ciągu ul. Piłsudskiego, obok oblackiego klasztoru). Gimnazjum nr 2 w Lublińcu na ul. Droniowickiej, również nosi imię tego wielkiego Polaka. W parafii św. Stanisława Kostki znajdują się relikwie tego świętego.
 • bł. Jerzy Popiełuszko – od 2009 roku, patron jednego z lublinieckich rond (obok kościółka św. Anny)
 • bł. Piotr Jerzy Frassati – włoski błogosławiony, patron personalnej parafii wojskowej w Lublińcu, należącej do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
 • św. Faustyna Kowalska – orędowniczka Bożego Miłosierdzia. Jej relikwie od 2014 roku, znajdują się w parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.