Marszałkowski konkurs rozstrzygnięty! Niemal 180 tysięcy dla pięciu sołectw w powiecie lublinieckim

Marszałkowski konkurs rozstrzygnięty! Niemal 180 tysięcy dla pięciu sołectw w powiecie lublinieckim

24 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców, projektach realizowanych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także w zakresie zagospodarowywania miejsc publicznych oraz tworzenia warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Jak wypadły nasze samorządy?

Gmina Koszęcin pozyskała 28.650,00 złotych, które przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu w sołectwie Wierzbie poprzez wykonanie wiaty wolnostojącej i utwardzenie powierzchni – W ten sposób stworzone zostanie plenerowe miejsce spotkań dla mieszkańców wsi, które będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych życiem kulturalnym i społecznym miejscowości, także osób z niepełnosprawnościami ze względu na zamontowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich – czytamy na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Koszęcin.

Powody do zadowolenia mają również mieszkańcy Ciasnej – kwota 60 tysięcy złotych pozwoli tutaj na zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez tworzenie i modernizację terenów zielonych.

Aż trzy projekty, każdy na kwotę 10 tysięcy, zrealizowane zostaną w gminie Pawonków – to zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Gwoździanach oraz remont chodnika i instalacja lamp solarnych w Łagiewnikach Wielkich.

Kolejne 60 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na zakup i wymianę urządzeń na placu zabaw przy ul. Plac Mikołaja Kopernika w miejscowości Chwostek (gm. Herby).

W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły 234 wnioski o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5 251 126,66 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu została udzielona 118 zadaniom na kwotę 2 997 380,31 zł. Uroczyste podpisanie oraz wręczenie umów odbyło się 17 lipca 2020 r. w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie.

PEŁNA LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI – TUTAJ [pdf]

zdjęcie: UMWŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.