Miasto Lubliniec planuje dwie duże Kampanie Ekologiczne. Realizacja uzależniona od dofinansowania z WFOŚiGW

Miasto Lubliniec planuje dwie duże Kampanie Ekologiczne. Realizacja uzależniona od dofinansowania z WFOŚiGW

W Urzędzie Miejskim w Lublińcu rozstrzygnięto procedurę Zapytania Ofertowego na realizację dwóch edukacyjnych Kampanii Ekologicznych obejmujących swoją tematyką ochronę powietrza oraz zasobów wodnych na terenie miasta. 

Przedsięwzięcia będą składać się z kilku elementów, adresowanych do mieszkańców w każdej grupie wiekowej.

Kampania dotycząca ochrony powietrza dotyczyć będzie takich zagadnień jak: walka ze smogiem, ograniczenie i unikanie emisji powierzchniowej i punktowej, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, ekologiczne metody ogrzewania budynków mieszkalnych, usługowych i gospodarczych oraz zmiana codziennych nawyków wpływających pośrednio lub bezpośrednio na ograniczenie emisji.

Zaplanowano tutaj cykl zajęć skierowanych do uczniów szkół i przedszkoli, Piknik Ekologiczny na terenie Bulwaru Grotowskiego oraz rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych, ulotek i poradników, a także komiksów i kolorowanek.

Na etapie Zapytania Ofertowego, swoje oferty złożyło sześć podmiotów. Kampanię zrealizuje firma z Lubonia (woj. wielkopolskie), a koszt zadania to 66 705,00 złotych.

Druga z zaplanowanych kampanii poruszać będzie tematy związane z ochroną zasobów wodnych oraz racjonalnym gospodarowaniem wodą na terenie Lublińca. Podobnie jak w przypadku przedsięwzięć dotyczących ochrony powietrza, ma objąć ona cykl zajęć w przedszkolach i szkołach oraz opracowanie materiałów dydaktycznych, komiksu, kolorowanek i poradnika. Kolejnym działaniem będzie organizacja Spektaklu Ekologicznego w Miejskim Domu Kultury.

Przedsięwzięcie zrealizuje, wyłoniona spośród pięciu oferentów, firma ze Szczecina, za kwotę 40 836,00 złotych.

Obie Kampanie zrealizowane zostaną w terminie od 1 marca do 30 października 2023 roku.

Jak poinformowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu:

“Warunkiem zawarcia umowy i realizacji usługi jest uzyskanie przez Gminę Lubliniec dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Według informacji, którą uzyskaliśmy w lublinieckim magistracie – procedura Zapytania Ofertowego pozwoliła na wyodrębnienie kwoty, o którą wnioskować będzie miasto. Termin składania wniosków upływa 15 stycznia.

Więcej o Programie: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.