Miasto Lubliniec planuje ekspertyzę 12 pomników przyrody. Które drzewa przejdą specjalistyczne badania?

Miasto Lubliniec planuje ekspertyzę 12 pomników przyrody. Które drzewa przejdą specjalistyczne badania?

W środę 8 marca w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu opublikowano ogłoszenie o możliwości złożenia ofert na wykonanie “ekspertyzy dendrologicznej drzew posiadających status pomnika przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Lubliniec”.

Ekspertyzą ma dotyczyć 12 drzew zlokalizowanych w różnych częściach miasta i ma na celu uzyskanie specjalistycznej opinii w sprawie stanu zdrowotnego poszczególnych egzemplarzy, statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu. Lubliniecki magistrat zastrzega, że ekspertyza powinna być wykonana przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do diagnostyki oraz wizualnej metody oceny stanu drzewa.

Nabór ofert potrwa do 16 marca br. W kolejnych dniach powinien nastąpić wybór wykonawcy.

Drzewa wyszególnione do ekspertyzy wraz z planowanym terminem wykonania: 

  • Klon pospolity o obwodzie pnia 327 cm rosnący w Lublińcu, Rynek Miejski (do 31.03.2023 r.)
  • Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 530 cm rosnący w Lublińcu, na Pl. Sienkiewicza (do 14.04.2023 r.)
  • Buk pospolity o obwodzie pnia 450 cm rosnący w Lublińcu, przy ul. J. III Sobieskiego (do 14.04.2023 r.)
  • grupa 9 sztuk drzew gatunku Dąb szypułkowy o obwodach pnia 275 cm, 335 cm, 260 cm, 270 cm, 270 cm, 330 cm, 260 cm, 325 cm 265 cm, rosnących w Lublińcu, na bulwarze im. Ludwika Okwieki (do 28.04.2023 r.)

W przypadku wyłonienia wykonawcy i realizacji ekspertyzy, do tematu powrócimy…

  1. Proszę o dołączenie do oględzin wierzb na Małym Rynku. Chorują, na jednej widać grzyba.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.