Miażdżąca oferta na przebudowę “czerwonej szkoły” w Lublińcu. Czas na realizację inwestycji… tylko do końca 2022 roku

Miażdżąca oferta na przebudowę “czerwonej szkoły” w Lublińcu. Czas na realizację inwestycji… tylko do końca 2022 roku

Niekorzystnym rozstrzygnięciem zakończył się długo wyczekiwany przetarg na przebudowę tzw. “czerwonej szkoły” przy ulicy Stalmacha w Lublińcu, w której planuje się utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Kwota zaproponowana przez jedynego oferenta biorącego udział w postępowaniu wyraźnie przewyższyła środki zabezpieczone przez Miasto.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 3.400.000,00 zł, natomiast cena jedynej złożonej oferty wynosi 8.614.230,92 złotych – poinformował Jan Grajcar, naczelnik Wydziału Strategii i Zamówień Publicznych w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 5 maja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Niemal rok temu, dzięki współpracy Burmistrza Lublińca Edwarda Maniury oraz posła Ziemi Lublinieckiej Andrzeja Gawrona w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach złożony został wniosek dotyczący modernizacji budynku. Przyznane środki nie zagwarantowały jednak końcowego sukcesu.

Trudno przewidzieć czy inwestycja w ogóle dojdzie do skutku, tymczasem – jak zaznaczył Burmistrz Miasta w trakcie Sesji Rady Miejskiej zwołanej w dniu 31 marca – inwestycja musi zostać zrealizowana jeszcze w 2022 roku. Podkreślił, że dodatkowym utrudnieniem jest konieczność zachowania procedur związanych z zabytkowym charakterem budynku byłej szkoły podstawowej oraz formalnościami natury prawnej. Co jednak najgorsze – Na rynku budowlanym są olbrzymie problemy, nie tylko materiałowe ale coraz większe problemy ludzkie – mówił Burmistrz.

Edward Maniura wskazywał również na podobne utrudnienia towarzyszące innym planowanym lub rozpoczętym inwestycjom, a także na coraz większe rozbieżności pomiędzy subwencjami przekazywanymi przez państwo, a rzeczywistymi wydatkami po stronie samorządów. Za przykład podał tutaj środki przeznaczane na lubliniecką oświatę [więcej w materiale filmowym poniżej]

Na chwilę obecną Urząd Miejski w Lublińcu ogłosił drugi przetarg na przebudowę “czerwonej szkoły”. Jego rozstrzygnięcie ma nastąpić po 23 maja. Planowane prace obejmują przebudowę części budynku o powierzchni 972,72 m2, termomodernizację obiektu, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że od października 2002 roku Środowiskowy Dom Samopomocy, organizujący zajęcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, prowadził działalność na terenie Klasztoru Ojców Oblatów w Lublińcu. W 2021 roku umowa na wynajem pomieszczeń nie została jednak przedłużona. Zapowiadano wówczas, że budynek ma posłużyć uczniom sąsiedniej szkoły, która spłonęła 24 września 2020 roku.

Docelową siedzibą ŚDS ma być wspomniana “czerwona szkoła”. Obecnie – w porozumieniu Dyrekcji Środowiskowego Domu Samopomocy i właścicieli – ŚDS tymczasowo kontynuuje działalność w byłym biurowcu znajdującym się przy ul. Marii Curie Skłodowskiej.

Przetargi w gminach powiatu lublinieckiego:

gm. Boronów

gm. Ciasna

gm. Herby

gm. Kochanowice

gm. Koszęcin

m. Lubliniec

gm. Pawonków

gm. Woźniki

  1. Może by tak udało się naprawić pękniętą rurę na placu Sienkiewicza?.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.