Mieszkaniec Lublińca ostrzega przed tabletkami z jodkiem potasu. Burmistrz odpowiada. Producent uspokaja

Mieszkaniec Lublińca ostrzega przed tabletkami z jodkiem potasu. Burmistrz odpowiada. Producent uspokaja

Miasto Lubliniec jest przygotowane do akcji wydawania mieszkańcom tabletek ze stabilnym jodem. Aktualnie NIE ma zagrożenia (…) O rozpoczęciu akcji mieszkańcy zostaną poinformowani alertem RCB oraz przez środki masowego przekazu. Wówczas należy się udać po odbiór tabletek do wyznaczonego punktu – poinformowano na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego.

Jeden z mieszkańców odniósł się do sprawy… z bardzo dużą rezerwą.  

21 września prezydent Władimir Putin zagroził, że Rosja będzie “bronić swojego terytorium” z użyciem “wszelkich dostępnych środków”. Po doniesieniach o ostrzale rejonu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński, zdecydował o dystrybucji tabletek z jodkiem potasu do powiatowych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

W ślad za tym jodek potasu trafia również do gmin w całej Polsce. Decyzją resortu, wojewodowie w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego będą decydować o najlepszym sposobie dystrybucji tabletek.

Na ciekawą wymianę zdań natrafiliśmy z zakładce “Pytania do Burmistrza” aktualizowanej na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu:

Czy wie pan, że jodek potasu TZF, który samorządy otrzymały od rządu do przekazania mieszkańcom gmin, nie znajduje się w publicznym rejestrze produktów dopuszczonych do obrotu leków? – czytamy w liście pana Michała skierowanym w dniu 25 października do Burmistrza Edwarda Maniury;

Czy wie pan, że w karcie charakterystyki produktu dostarczonego do gmin, wyprodukowanego przez firmę Polfa Tarchomin, nie wskazano podmiotu odpowiedzialnego za produkt? W takim razie, na jakiej podstawie prawnej przekazał pan te produkty do dystrybucji? Czy w takim razie weźmie pan odpowiedzialność za ewentualne powikłania po tym eksperymentalnym leku? Proszę o odpowiedź – pisze p. Michał.

Tabletki jodku potasu zostały przekazane gminom do dystrybucji na polecenie Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego, a konkretnie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – rozpoczął odpowiedź Burmistrz Maniura;

Pragnę podkreślić, że gminne punkty wydawania tabletek zostały utworzone w celu wydania wspomnianych tabletek wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta. Decyzję o przyjęciu tabletki lub podaniu tabletek dzieciom każdy rodzic/opiekun prawny będzie podejmował indywidulanie i za tę decyzję będzie ponosił odpowiedzialność;

Jeszcze raz podkreślam – kontynuuje Edward Maniura – że zadanie gminnych punktów wydawania tabletek, jak sama nazwa wskazuje, będzie polegać na wydawaniu tabletek mieszkańcom. Wydawanie tabletek nastąpi TYLKO po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji. O rozpoczęciu akcji mieszkańcy zostaną poinformowani alertem RCB oraz przez środki masowego przekazu. Wówczas należy się udać po odbiór tabletek do wyznaczonego punktu.

Jak poinformowano w dniu 7 listopada na stronie: polfa-tarchomin.com.pl

“Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z toczącymi się działaniami zbrojnymi na terytorium Ukrainy, Minister Zdrowia, celem zabezpieczenia społeczeństwa przed zagrożeniami wydał na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, decyzję nr DOP/00280/22, wyrażającą zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego- Jodek Potasu TZF, którego wytwórcą jest spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”.

Więcej: https://www.polfa-tarchomin.com.pl/informacja-o-produkcie-jodek-potasu-tzf/

W całym powiecie lublinieckim przygotowano łącznie 50 punktów przeznaczonych do ewentualnej dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. Lista aktualizowana jest: TUTAJ [format PDF, strony 17/18, źr. katowice.uw.gov.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.