Miłośnicy historii Ziemi Lublinieckiej czekają na to od dawna. Andrzej Musioł i radny Jan Springwald… nie odpuszczają

Miłośnicy historii Ziemi Lublinieckiej czekają na to od dawna. Andrzej Musioł i radny Jan Springwald… nie odpuszczają

W naszych domowych archiwach znajdują się cenne pamiątki gromadzone przez pokolenia, na ogół nie opisane. Po odejściu starszego pokolenia, następcy w wielu przypadkach wyrzucają je na śmietnik lub do pieca, tracąc tym samym część swojej rodzinnej historii, ale i zarazem część dziejów miasta – podkreślał w maju tego roku Andrzej Musioł, autor projektu: “Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie zbiorów multimedialnych Lublińca i powiatu lublinieckiego” złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.

Andrzej Musioł proponował aby archiwizację pamiątek założyć w Miejskim Domu Kultury oraz w niedawno wybudowanej “Lubitece” – Myśl o stworzeniu takich zbiorów przedstawiłem już w dniu 22.11.2013 roku podczas promocji książki “Lubliniec na starej pocztówce” autorstwa O. Kniejskiego i P. Kalinowskiego w MDK, gdzie burmistrz Edward Maniura poparł tę ideę, jak tylko zostanie wybudowana nowa biblioteka publiczna – przypomniał autor projektu [cała teść wniosku: TUTAJ]

Wniosek złożony w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego odrzucono już na etapie oceny projektów dokonywanej przez powołaną ku temu Komisję – Zgłoszona propozycja nie posiada charakteru lokalnego i nie dotyczy tylko i wyłącznie potrzeb ogółu mieszkańców Miasta Lublińca, ponieważ oprócz realizacji zadania na poziomie Miasta Lublińca, Wnioskodawca przenosi realizację projektu również na cały powiat lubliniecki – podkreślano w opublikowanej decyzji. Wskazano również m.in., że projekt generowałby koszty w nim nie ujęte – dotyczące zatrudnienia dodatkowej osoby/osób we wskazanych placówkach oraz nie uwzględnia on kosztów stworzenia technicznych warunków zaplecza do przechowywania przekazanych materiałów [cała argumentacja Komisji: TUTAJ]

*     *     *

Kontynuację dalszych działań podejmowanych przez Andrzeja Musioła wsparł radny Rady Miejskiej, Jan Springwald. W interpelacji złożonej do Burmistrza Miasta wnioskował aby ująć zadanie w budżecie Miasta na 2022 rok. Podtrzymując wcześniejsze argumenty A. Musioła zaznaczył m.in., że archiwizowanie pamiątek w MDK i Lubitece dobrze wpasowałoby się w przygotowania do jubileuszu 750-lecia Lublińca [interpelacja Jana Springwalda: TUTAJ]

Wszelkie dzieła sztuki, przedmioty użytku codziennego, urządzenia techniczne, stroje itp. zawierają się w pojęciu materiałów muzealnych i zgodnie z literą prawa są gromadzone, opracowywane i eksponowane przez muzea – odpowiedział Burmistrz Edward Maniura – Biblioteka nie ma możliwości prawnych, merytorycznych (specjalistycznie wykształcony personel) i lokalowych (specyficzne warunki przechowywania zbiorów, osobna sala wystawiennicza i magazynowa) do gromadzenia materiałów innych, niż stricte biblioteczne;

Burmistrz przedstawił koszty jakie należałby przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia – Gmina Lubliniec na chwilę obecną nie może pozwolić sobie na wprowadzenie dodatkowych zadań (…) W momencie, gdy już wyjaśni się sprawa ewentualnego wzrostu zasilania finansowego wydatków bieżących dla samorządów oraz po ostatecznej ocenie skutków wprowadzenia takowych regulacji, a dotyczących w szczególności “Polskiego Ładu”, postaram się ponownie rozważyć pańską prośbę – zapowiedział, proponując przy tym powołanie stowarzyszenia zajmującego się archiwizacją, co zwiększyłoby szanse na pozyskiwanie środków zewnętrznych [odpowiedź Burmistrza: TUTAJ]

*     *     *

Jak dowiadujemy się z informacji zamieszczonej na profilu Jana Springwalda w portalu Facebook, po tym jak – W odpowiedzi na interpelację zabrakło przez Burmistrza zrozumienia dla tej inicjatywy – Andrzej Musioł i przewodniczący klubu Forum Samorządu Lublinieckiego zaproponowali Burmistrzowi wspólne konsultacje wyznaczone na dzień 4 listopada – Chcemy doprecyzować nasze zamierzenia związane ze zbiorem i digitalizowaniem zdjęć i pamiątek – podkreślali autorzy, dając nawet Burmistrzowi możliwość skorygowania terminu na wypadek gdyby kolidował on z innymi obowiązkami Edwarda Maniury – Wyjaśnień i informacji merytorycznych w tej kwestii udzieli pani Joanna Brzezina, dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu – odpowiedział Burmistrz powołując się na wcześniejsze zagadnienia zawarte w odpowiedzi na interpelację.

*     *     *

Oprócz dyrektora Biblioteki, Andrzeja Musioła i Jana Springwalda, w rozmowach uczestniczył również pracownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów MPBP oraz radny Franciszek Wróbel [Forum Samorządu Lublinieckiego].

To było dobre spotkanie. Sprecyzowaliśmy nasze oczekiwania, pani Dyrektor przedstawiła techniczne i prawne możliwości biblioteki. Lubiteka rozpocznie przyjmowanie, gromadzenie, udostępnianie zdjęć ze zbiorów Lubliniczan. Musi jednak pozyskać środki na sprzęt np. z Rządowego Programu “Kultura cyfrowa”. Pan Andrzej Musioł zadeklarował swoje zbiory i został upoważniony do utworzenia listy chętnych przekazywania zdjęć do zasobów Lubiteki jak i Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, z którą nasza Lubiteka będzie współpracować. Rozmowy i dobra wola stron przynoszą efekty. Dziękujemy pani Dyrektor za zaangażowanie w tej sprawie – napisał radny Jan Springwald.

Nowe okoliczności towarzyszące działaniom Andrzeja Musioła i Jana Springwalda z pewnością ucieszą liczną grupę pasjonatów historii Ziemi Lublinieckiej, którzy póki co dzielą się swoimi zbiorami głównie w portalu Facebook korzystając z takich profili jak: Uroczy Lubliniec czy Meandry Historii.

Już na początku kwietnia radny Rady Powiatu w Lublińcu Jerzy Orszulak [PiS] namawiał Zarząd Powiatu aby zaniechać sprzedaży, administrowanej przez Starostwo, części tzw. Czerwonej Szkoły znajdującej się przy ul. Stalmacha. Wskazał, że na terenie powiatu brakuje placówki ze stałą ekspozycją pamiątek [więcej: TUTAJ]

Co ciekawe – działania podjęte przez Andrzeja Musioła i radnego Springwalda oficjalnie poparł Karol Słota, radny Rady Miejskiej reprezentujący… konkurencyjne ugrupowanie “Z Burmistrzem dla Lublińca”.

Do tematu powrócimy. 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.