Możesz zapisać się w historii Śląska! Trwa wielki konkurs.

Możesz zapisać się w historii Śląska! Trwa wielki konkurs.

Śląski Urząd Wojewódzki zaprasza do konkursu pn. „Śląskie w kapsule czasu”. W ten sposób można przyłączyć się do upamiętnienia 90. rocznicy oddania do użytku gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – perły polskiej architektury dwudziestolecia międzywojennego. Może to właśnie Ty będziesz pomysłodawcą przedmiotu, który zostanie zamknięty w kapsule czasu!

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego, szkół z naszego regionu oraz pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgłaszane propozycje powinny być związane z ideą konkursu, czyli zachowaniem w czasie przedmiotów, które uczestnicy wskażą jako współcześnie najbardziej znaczące.

Celem konkursu jest między innymi promowanie historii zabytkowego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i aktywne włączenie mieszkańców regionu do obchodów jubileuszowych. Dążeniem organizatorów jest złożenie w kapsule czasu ciekawych artefaktów, które w dalszej perspektywie zostaną zestawione z rzeczywistością przyszłych pokoleń.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem: kapsula@katowice.uw.gov.pl – do dnia 7 kwietnia 2019 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć formularz z podpisanymi załącznikami oraz zdjęcie przedmiotu (artefaktu). Nie może on przekraczać wymiarów: szerokość 23 cm/długość 55 cm/wysokość 19 cm.

Kapsuła czasu to instalacja jubileuszowa, która zostanie zamieszczona w fasadzie elewacji historycznego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Organizatorem konkursu jest Śląski Urząd Wojewódzki, a partnerem Kuratorium Oświaty w Katowicach

*    *    *

Budowa gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uwarunkowana była utworzeniem w 1922 roku Województwa Śląskiego – na odzyskanej przez Polskę części Górnego Śląska. Historyczny moment ustanowienia Województwa Śląskiego z przyznaną mu szeroką autonomią, w tym z odrębnym Sejmem oraz Skarbem Śląskim, wymagał także podjęcia decyzji o budowie odpowiedniego gmachu łączącego funkcje siedziby parlamentu i władzy wykonawczej.
Już w 1923 roku rozpisano konkurs na projekt gmachu, a 5 maja 1929 r. został poświęcony przez ks. bpa Arkadiusza Lisieckiego i przekazany przez ówczesnego prezydenta II RP Ignacego Mościckiego.

Gmach na przestrzeni swojej długiej historii pełnił kilka funkcji: funkcjonalnego pomnika polskości na odzyskanej ziemi, urzędu, tutaj też swoją siedzibę miały inne instytucje publiczne, np. Muzeum Śląskie, zaś obszerne apartamenty przeznaczono na prywatne mieszkania dla wojewody i marszałka Sejmu. Jednak jedynym wojewodą zamieszkującym te pomieszczenia był Michał Grażyński, dlatego tę część budynku zwie się do dziś „mieszkaniem Grażyńskiego”. W czasie II wojny światowej w budynku miały swoją siedzibę władze niemieckiej jednostki administracyjnej.

Budynek składa się z 4 głównych skrzydeł. Wewnątrz korpusu mieści się część sejmowa, będąca niejako sercem gmachu, którego kubatura wynosi aż 161 474 m3. Jest tu ponad 600 pomieszczeń i 1300 okien. Wybudowano 4 wysokie piętra i niski parter, ale dodatkowe dwa piętra usytuowane są pod ziemią. Łączna długość korytarzy wynosi ponad 6 km. Obwód korytarza na każdym piętrze wynosi ok. 400 m, czyli jest równy dystansowi bieżni lekkoatletycznej. Sala Sejmu Śląskiego dysponuje miejscami siedzącymi dla 140 osób: pierwotnie 80 z nich było przeznaczonych dla posłów i prezydium Sejmu, 30 dla przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, a kolejne 30 dla dziennikarzy.

Ogromna inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Województwa Śląskiego, a jej pełny koszt (wraz z wyposażeniem gmachu) oblicza się na 12,5 mln ówczesnych złotych polskich.

Wśród pięknych sal reprezentacyjnych i wyjątkowych pomieszczeń jest Sala Sejmu Śląskiego, na wzór której zaprojektowana jest Sejmowa Sala Posiedzeń w Warszawie, Sala Marmurowa, gdzie niegdyś odbywały się wystawne bal oraz Westybul, w którym znajduje się niezwykły żyrandol.

REGULAMIN KONKURSUTUTAJ (pdf)

Na podstawie: katowice.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.