Msza Święta w intencji Powstańców Śląskich z Lublińca i okolic, pomordowanych w niemieckiej zbrodni [Lubliniec, 11.12.2022]

Msza Święta w intencji Powstańców Śląskich z Lublińca i okolic, pomordowanych w niemieckiej zbrodni [Lubliniec, 11.12.2022]

Pamiętamy o 46. Powstańcach Śląskich i Rodakach z Lublińca i okolic, pomordowanych w niemieckiej zbrodni 1939 wykonywanej pod kryptonimami – Intelligenzaktion, Operacja Tannenberg. Msza św. w Ich intencji odprawiona zostanie w dniu 11 grudnia o godz. 11:00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu (ul. Stalmacha 3).

Po mszy na Cmentarzu Wojskowym, przy Ich symbolicznej mogile przy południowej stronie Pomnika Virtuti-Militari, odbędzie się uroczystość uczczenia pamięci Powstańców Śląskich pomordowanych w niemieckiej zbrodni.

Z ustaleń śledztwa o sygn. S 14/13/Zn, Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – IPN Katowice, wynika, że 46. Rodaków z Lublińca i okolic bezprawnie pozbawiono wolności i przetrzymywano w więzieniu dla mężczyzn w Lublińcu.

W dniu 7 listopada 1939 roku,  jako internowani, zostali przetransportowani do więzienia w Rawiczu. Zarówno w więzieniu w Lublińcu jak i w Rawiczu, pozbawieni wolności, poddani byli nieludzkiemu traktowaniu.

Ustalenia śledztwa, a szczególnie niedawno odnaleziony niemiecki dokument, wskazują na ss einsatzkommando 15/6 jako sprawców rozstrzelania 45. naszych Rodaków w dniu 7 grudnia 1939 r. w dołach śmierci w lasach koło Rawicza. Wyjątkiem był policjant II RP – były Powstaniec z Kochanowic, którego wcześniej odłączono od grupy i przekazano do gestapo w Lesznie. Najprawdopodobniej został rozstrzelany w lasach w rejonie Leszna, gdzie po wojnie ekshumowano ciała 339-ciu ofiar Bohaterów niepodległości.

Lasy koło Rawicza i Leszna były niemym świadkiem tej niemieckiej zbrodni rozstrzelania naszych 46. niepodległościowych Bohaterów z Lublińca, Woźnik, Lisowa, Kochanowic i okolic.

autor: Krystyna Andrzejewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.