Na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego o… przemocy w lublinieckiej szkole. Dyrektorka zaskoczona

Na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego o… przemocy w lublinieckiej szkole. Dyrektorka zaskoczona

Z dużą uwagą przeanalizowaliśmy korespondencję Burmistrza Miasta Lublińca, Edwarda Maniury z “Zatroskanym rodzicem”, który na łamach strony internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce “Pytania do Burmistrza”, wymienia lubliniecką Szkołę Podstawową numer 3 w kontekście “incydentu związanego z przemocą”. 

Upublicznienie na oficjalnej stronie Miasta tak poważnych sformułowań sprawiło, że w tej sprawie skierowaliśmy zapytanie prasowe do dyrekcji placówki. 

Na początku lutego “Zatroskany rodzic”, korzystając z zakładki, sygnalizował potrzebę poszerzenia instalacji monitoringu o tzw. części wspólne, a więc szatnie i korytarze. Wspominał wówczas o “jednej ze szkół podstawowych”.

Decyzję o wprowadzeniu monitoringu podejmuje dyrektor danej placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz po konsultacjach z radą rodziców, radą pedagogiczną oraz z samorządem uczniowskim – podkreślał Burmistrz Miasta Lublińca, Edward Maniura, prosząc jednocześnie o wskazanie konkretnej placówki, w której miało dochodzić o aktów przemocy – Wówczas mógłbym przeprowadzić rozmowę z dyrektorem w sprawie ewentualnego wprowadzenia dodatkowego monitoringu na terenie szkoły – zaznaczał Burmistrz.

Wskazał jednak, że zainstalowanie monitoringu w szatniach obwarowane jest przepisami wynikającymi z Prawa Oświatowego.

Na dzień dzisiejszy monitoring wizyjny funkcjonuje we wszystkich placówkach szkolnych prowadzonych przez Miasto Lubliniec. Monitoringiem wewnętrznym objęte są m.in. korytarze, hole oraz wejścia/wyjścia główne budynku – zapewniał E. Maniura [całość poniżej]

Kolejna wymiana zdań nastąpiła 3 marca: 

Pisząc o incydencie związanym z przemocą mam na myśli Szkołę Podstawową nr 3. Zdarzenie z początku lutego br. Pani Dyrektor jak i pozostałe szanowne grono pedagogiczne sprawę zna. Odnosząc się do meritum – z tego co mi wiadomo, na korytarzach, gdzie dzieci spędzają czas między lekcjami kamer nie ma. Co do szatni – prawo prawem, ale RODO na każdym kroku nie można się zasłaniać. Monitoringiem mogą być objęte korytarze i przejścia do szatni, a nie bezpośrednio szatnie. Myślę, że i Pani dyrektor i Rada Rodziców pomysł przyjmie z aprobatą, wszak mowa tu – powtarzam – o BEZPIECZEŃSTWIE DZIECI. Objęcie monitoringiem wejścia do szkoły i okolic tematu nie wyczerpuje – przekonywał “Zatroskany rodzic”.

Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią na zadane pytanie, skierowałem Pana prośbę bezpośrednio do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w celu podjęcia kroków dotyczącego zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w placówce oraz ewentualnego poszerzenia miejsc objętych monitoringiem wewnątrz budynku – odpowiedział Burmistrz.

O zajęcie stanowiska poprosiliśmy również Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu:

Nie wiem o jakim zdarzeniu z początku lutego pisze, w zakładce “Pytania do Burmistrza”, osoba zadająca pytanie. Jeśli chodzi o wprowadzenie monitoringu wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 3 informuję, że trwają prace nad modernizacją istniejącego już systemu monitoringu zewnętrznego i ewentualnym doposażeniem szkoły w monitoring wewnętrzny – napisała Anna Janik, dyrektor SP3.


Korespondencja z dnia 3 marca 2023 [źródło: lubliniec.eu]


Korespondencja z dnia 9 lutego 2023 [źródło: lubliniec.eu]

  1. Monitoring? Przecież są nauczyciele dyżurujący w szkole

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.