„Nasze Lasy – Naszym Gnieznem. Spotkanie z Marianem Olechem w Kochanowicach.

„Nasze Lasy – Naszym Gnieznem. Spotkanie z Marianem Olechem w Kochanowicach.

We wtorek, w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach odbył się wieczór autorski Mariana Olecha, autora publikacji “Nasze Lasy – Naszym Gnieznem”. Na spotkanie z autorem przybyli mieszkańcy, przyjaciele, znajomi i przedstawiciele władz samorządowych.

Wieczorek rozpoczęła dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach, Małgorzata Derkowska. Wyrazy uznania pod adresem autora skierował również Wójt Gminy Kochanowice, Ireneusz Czech.

Marian Olech podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie działa za pomoc i wyrozumiałość. Wieloletnia pasja fotograficzna i zamiłowanie do otaczającej przyrody, pozwoliło zrealizować autorowi marzenie o wydaniu publikacji ukazującej piękno kochanowickiej przyrody.

Publikacja albumowa wydana została w wersji trzyjęzycznej, polsko-angielsko-niemieckiej przez Gminę Kochanowice. Po zakończonym spotkaniu można było otrzymać autograf autora.

“Nasze Lasy – Naszym Gnieznem”, oprócz udokumentowanego dziedzictwa przyrodniczego, to pozycja o walorach edukacyjnych, zawierająca m. in. quiz, krzyżówkę, wykreślankę, kolorowankę, puzzle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.