Nowe dowody osobiste od 8 listopada. “Dotychczasowe zachowują ważność” – przypomina naczelnik WSO i USC Lubliniec

Nowe dowody osobiste od 8 listopada. “Dotychczasowe zachowują ważność” – przypomina naczelnik WSO i USC Lubliniec

Od poniedziałku 8 listopada Polacy będą mogli składać wnioski o nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną, a więc zawierające odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego. To nowe elementy, które wkrótce znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej.

Nie ma obowiązku wymiany ważnego dowodu osobistego. Dokumenty wydane przed wejściem w życie nowej ustawy zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych – przypomina Adam Bielecki, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Lublińcu.

Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców – poinformował Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowe rozwiązania mają odpowiednio zabezpieczyć dowody osobiste m.in. ze względu na to, że w dobie postępu technologicznego wiele dokumentów jest fałszowanych. Taka sama procedura wdrażana jest przy wydawaniu paszportów.

 Nie ma obowiązku wymiany ważnego dowodu osobistego. Dokumenty wydane przed wejściem w życie nowej ustawy zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych. Dotyczy to również dowodów osobistych wydanych na czas nieoznaczony. Proces wymiany będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2031 roku – poinformował Adam Bielecki, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Lublińcu.

Na łamach internetowej strony Urzędu Miejskiego zaapelował aby z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego w pierwszej kolejności zgłaszały się osoby:

  • ubiegające się o wydanie dowodu po raz pierwszy
  • którym upływa termin ważności dokumentu oraz osoby
  • których dowód został utracony lub zniszczony.

Pozwoli nam to na uniknięcie niepotrzebnych kolejek w Centrum Obsługi Mieszkańca – zaznaczył A. Bielecki. Na podobnych zasadach odbywa się wymiana lub wyrabianie nowych dowodów we wszystkich urzędach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2021 – Dokumenty z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane w Polsce od 2 sierpnia. Termin został jednak przesunięty z uwagi na zastrzeżenia, co do bezpieczeństwa urządzeń do pobierania odcisków palców – Rozwiązaliśmy ten problem – potwierdził Janusz Cieszyński, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

Zmiany w dowodach osobistych to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r.

  1. Kolejna głupota i a my musimy za to wszystko płacić !!!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.