Nowe informacje w sprawie przyszłości Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu. Powraca wątek “czerwonej szkoły”

Nowe informacje w sprawie przyszłości Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu. Powraca wątek “czerwonej szkoły”

Według informacji podanej na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego – 24 maja Burmistrz Miasta, Edward Maniura spotkał się z Posłem Ziemi Lublinieckiej, Andrzejem Gawronem w sprawie m.in. wniosku o dofinansowanie budowy nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu.

Przypomnijmy, że już z dniem 31 lipca tego roku lubliniecki ŚDS musi zmienić lokalizację. Docelowo ma nią być Centrum Aktywności Senioralnej – obiekt będący dopiero na etapie planowania do budowy w sąsiedztwie Bulwaru Europejskiego.

Problemem jest wygospodarowanie pomieszczeń, które posłużyłyby kadrze i podopiecznym placówki jako siedziba tymczasowa.

Od października 2002 Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się na terenie Klasztoru Ojców Oblatów w Lublińcu. Umowa na wynajem pomieszczeń nie zostanie jednak przedłużona – budynek służący dotychczas kilkudziesięciu osobom przewlekle psychicznie chorym i niepełnosprawnym intelektualnie, niebawem ma posłużyć uczniom przyległej szkoły, która spłonęła 24 września ubiegłego roku.

Sprawa tymczasowej przeprowadzki w inne miejsce wzbudziła ożywioną dyskusję w przestrzeni publicznej, zwłaszcza po tym jak rodzice i opiekunowie podopiecznych ŚDS wyrazili sprzeciw wobec, proponowanych przez Miasto, przenosin ośrodka na teren Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego – o czym pisaliśmy wcześniej. W grę wchodził również budynek byłej tzw. “czerwonej szkoły” mieszczącej się przy ul. Stalmacha lecz zagospodarowanie tego obiektu wymagałoby czasu i środków finansowych.

Ze względu na upływający czas, ogromnego znaczenia nabiera teraz współpraca Burmistrza Lublińca, Edwarda Maniury z Posłem Ziemi Lublinieckiej, Andrzejem Gawronem. W zapytaniu prasowym poprosiliśmy obie strony o podanie szczegółów i ewentualnych ustaleń podjętych w trakcie rozmów podjętych 24 maja, a także o przedstawienie aktualnej sytuacji związanej z kwestią tymczasowej siedziby dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach złożony został wniosek dotyczący modernizacji “Czerwonej Szkoły”. W sprawie tymczasowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy, proszę pytać dyrektora placówki – odpisał burmistrz Maniura.

Więcej szczegółów zdradził poseł Gawron:

Z mojej inicjatywy podjąłem w tej sprawie współpracę z Burmistrzem Lublińca, panem Edwardem Maniurą. Dwukrotnie spotykałem się również w sprawie dofinansowania Środowiskowego Domu Samopomocy z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, Stanisławem Szwedem, który jest orędownikiem naszej sprawy. Pozostaję także w stałym kontakcie roboczym ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz panem Wojewodą Jarosławem Wieczorkiem, który także wspiera działania na rzecz ŚDS – napisał parlamentarzysta.

Dzięki wsparciu pana Ministra oraz pana Wojewody udało się pozyskać 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby ŚDS, która miała być pierwotnie zlokalizowana w Lublinieckim Centrum Aktywności Senioralnej. W toku rozmów z lublinieckim samorządem wyłoniła się również nowa koncepcja adaptacji dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 „Czerwonej Szkoły” w Lublińcu – poinformował poseł Andrzej Gawron.

Uważam – kontynuuje w odpowiedzi na pytanie lublinieckiego.pl – że to bardzo dobre rozwiązanie. Budynek „Czerwonej Szkoły” we właściwy sposób zabezpieczałby potrzeby lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy, tym bardziej, że jest on zlokalizowany w atrakcyjnym miejscu. Środki na plany adaptacji uda się skutecznie przekierować z przyznanej już puli. Uchronimy również ten budynek od dalszej degradacji i ewentualnej sprzedaży – przekonuje poseł, który zadeklarował dalszą współpracę z samorządem w tym temacie.

Co z tymczasową siedzibą dla ŚDS?

Rozmowy dotyczące przyszłej, stałej lokalizacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu napawają optymizmem. Ewentualne uruchomienie Centrum Aktywności Senioralnej lub “czerwonej szkoły” jest jednak sprawą bardzo odległą.

Najważniejszą kwestią jest teraz wygospodarowanie tymczasowej siedziby dla kadry i podopiecznych ośrodka. Według informacji, które gromadzimy, sprawa przejściowej lokalizacji zmierza ku pozytywnemu rozstrzygnięciu i powinna wyjaśnić się najprawdopodobniej pod koniec tego tygodnia. Przedstawiciele ŚDS, póki co, nie chcą ujawniać szczegółów dopóki procedura nie zakończy się podpisaniem stosownych umów. Na chwilę obecną wiemy, że tymczasowej siedziby nie będą stanowić obiekty położone w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym – na co nie godziła się społeczność ŚDS.

Do tematu powrócimy.

Zdjęcie: dzięki uprzejmości ŚDS [arch.]

  1. ŚDŚ w budynku czerwonej szkoły, to beznadziejny, bzdurny, pomysł. P. Maniura i p. Gawron nie mają pojęcia o czym mówią i o czym decydują. Opamiętajcie się zanim będzie za późno.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.