Nowe osiedle mieszkaniowe w Lublińcu? Znamy wynik Zapytania Ofertowego na wykonanie koncepcji urbanistycznej [MAPA]

Nowe osiedle mieszkaniowe w Lublińcu? Znamy wynik Zapytania Ofertowego na wykonanie koncepcji urbanistycznej [MAPA]

8 listopada Urząd Miejski w Lublińcu rozpoczął procedurę Zapytania Ofertowego na sporządzenie koncepcji urbanistycznej osiedla mieszkaniowego w zachodniej części miasta. Postępowanie unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę wyodrębnioną przez Miasto. Temat wydaje się ważny – miasto Lubliniec cechuje się dużym zapotrzebowaniem na nowe ośrodki mieszkalne.

Zgodnie z założeniem dokumentacja, obejmująca teren pomiędzy lublinieckim “Manhattanem”, obwodnicą miasta i ulicą Skłodowskiej, miała poprzedzić zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kolejne etapy zmierzające do budowy osiedla. Tymczasem najniższa oferta sięgnęła 49.200,00 zł brutto, podczas gdy Miasto przeznaczyło na sporządzenie koncepcji 32.000,00 zł brutto.

AKTUALIZACJA 2.12.2021:

W przyszłym roku, po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta na 2022 rok, przygotowane będzie ponowne zaproszenie do opracowania Koncepcji. Ze względu na wysokie koszty samej koncepcji rozważa się połączenie w jedno zadanie przygotowanie koncepcji wraz z docelowym opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru – poinformował Daniel Delekta z Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Miejski w Lublińcu.

Założeniem opracowania jest zaprojektowanie przyjaznego do życia osiedla mieszkaniowego, uwzględniającego potrzeby ludzi młodych, rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Koncepcja zakłada znalezienie optymalnych rozwiązań urbanistycznych pod względem funkcjonalnym, społecznym, wizualnym, komunikacyjnym i ekonomicznym, będących wytycznymi do zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – czytamy na stronie Urzędu Miejskiego.

W planach uwzględniono tereny o różnym stopniu intensywności zabudowy oraz przeznaczenia, m.in.:

 • zabudowę jednorodzinną wolnostojąca, szeregową oraz wielorodzinną
 • elementy zielonej architektury w postaci skwerów, zieleńców, zieleni osiedlowej, miejsc relaksu
 • parkingi rowerowe oraz zespoły miejsc postojowych
 • część usługową
 • dostosowanie wewnętrznego układu drogowego do istniejącej zewnętrznej komunikacji drogowej oraz sieci ścieżek rowerowych

W procedurze Zapytania Ofertowego zobowiązano oferentów m.in. do przedstawienia dwóch wariantów koncepcji urbanistycznej zagospodarowania i zabudowy terenu oraz przedstawienia schematu podziału teren na działki budowlane dla każdego z wariantów wraz z wizualizacjami.

O dalszych decyzjach Miasta w sprawie procedury Zapytania Ofertowego poinformujemy.

 1. dziwne rozstrzygnięcie….

  Odpowiedz
 2. Może Pan Burmistrz zrobi?
  Z szopą się udało to i tym razem się uda. I tanio.:-)

  Odpowiedz

Dodaj komentarz do Ferdek Anuluj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.