Nowe parkingi, strefa reprezentacyjna i miejsca rekreacji. W Herbach ruszy duża inwestycja warta 5 milionów złotych

Nowe parkingi, strefa reprezentacyjna i miejsca rekreacji. W Herbach ruszy duża inwestycja warta 5 milionów złotych

Gmina Herby zakończyła postępowanie przetargowe dotyczące realizacji II i III etapu “Zagospodarowania centrum miejscowości Herby”. Ogłaszany dwukrotnie przetarg napotkał na niemałe komplikacje i choć inwestycja – dofinansowana z programu Polski Ład – dojdzie do skutku, będzie ona droższa w stosunku do pierwszego rozstrzygnięcia.  

Teren objęty inwestycją położony jest przy ul. Dworcowej, w centrum Herb. Projekt przewiduje powstanie czterech zintegrowanych ze sobą stref przestrzennych – strefy parkingu, strefy reprezentacyjnej z istniejącym pomnikiem, strefy z zadaszeniem – przeznaczonej m.in. na organizację imprez integracyjnych oraz strefy rekreacyjnej z placem zabaw.

Prace obejmą:

  • wymianę istniejącej nawierzchni na głównym placu na nową nawierzchnię o zróżnicowanych fakturach,
  • wprowadzenie zieleni i małej architektury
  • budowę kiosków usługowych i toalet publicznych, wiat rekreacyjnych, przystankowej i rowerowej,
  • rozbiórkę istniejącego budynku toalet i uzupełnienie nawierzchni parkingów.

Inwestycja znalazła się na liście zatwierdzonych zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Programu “Polski Ład”. Wysokość dofinansowania sięgnęła 4 320 000,00 złotych.

W pierwszym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza kwota zaproponowana przez oferenta sięgnęła 4 138 871,12 zł – Wykonawca wraz z ofertą złożył wymagane załączniki – kosztorysy ofertowe branży elektrycznej, drogowej i sanitarnej. Ten ostatni jest niezgodny z kosztorysem zerowym, ponieważ nie zawiera pozycji kosztorysowych w dziale “Kanalizacja deszczowa” – czytamy w treści ogłoszenia o unieważnieniu przetargu.

Informację o rozstrzygnięciu drugiego postępowania zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Herby w dniu 5 maja. Najkorzystniejsza i wybrana oferta wyniosła 5 022 712,50 zł brutto.

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej wyznaczono do 12 września 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.