Nowe pojazdy dla OSP w Kochcicach i Lisowie – niepewność po przetargach.

Nowe pojazdy dla OSP w Kochcicach i Lisowie – niepewność po przetargach.

W ostatnich dniach października zakończyły się przetargi na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kochcicach (gm. Kochanowice) i Lisowie (gm. Herby). W obu przypadkach kwoty zawarte w ofertach złożonych przez wykonawców przewyższyły środki zagwarantowane w budżetach gmin. Jak zareagują samorządowcy?

Zarówno Gmina Kochanowice, jak i Gmina Herby otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem dofinansowania było wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w obu gminach. Ogłoszone przetargi objęły m.in. zakup i dostawę fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Kochcicach i Lisowie.

Gmina Kochanowice przeznaczyła na realizację zadania łączną kwotę ponad 750 tysięcy złotych. Tymczasem jedyne przedsiębiorstwo, które zgłosiło swoją ofertę w przetargu, zaoferowało cenę ponad 819 tysięcy – Pomimo tej różnicy gmina zamierza zwiększyć środki finansowe na zakup pojazdu dla OSP Kochcice. Projekt uchwały w tej sprawie trafi pod rozpatrzenie nowej Rady Gminy na najbliższej sesji – zapowiada Marek Czernikowski, Komendant Gminny ZOSP RP Kochanowice – Jeśli rada zatwierdzi projekt, a mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu, wówczas dojdzie do podpisania umowy z wykonawcą – uspokaja Czernikowski. W grę wchodzi dodatkowe 68.880 złotych.

Bardziej skomplikowana sytuacja wystąpiła w Gminie Herby. Podobnie jak w Kochanowicach, cena zaproponowana przez samodzielnego oferenta – ponad 947 tysięcy złotych, okazała się wyższa od kwoty zagwarantowanej w budżecie, wynoszącej ponad 786 tysięcy. Różnica wyniosła aż 161 tysięcy zł. Artur Zakaszewski, inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych w Gminie Herby, sugeruje, że samorząd może mieć problem z wygospodarowaniem takiej kwoty uzupełniającej. Nie wyklucza przy tym unieważnienia październikowego przetargu i ogłoszenia nowego rozdania, z uwagi na to, że końcowy termin realizacji zakupu nowego wozu wyznaczony jest dopiero na 30 kwietnia 2019 roku.

Co jednak, kiedy gmina nie wyodrębni dodatkowych środków lub nie znalazłby się oferent proponujący wykonanie zdania w niższej cenie? – Dofinansowanie, które otrzymaliśmy dotyczyło nie tylko zakupu samochodu dla OSP Lisów ale też doposażenia wszystkich naszych jednostek w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Przetarg składał się zatem z dwóch części. W kwestii sprzętu, dobrą informacją jest niższa cena oferenta w stosunku do zagwarantowanej kwoty. Korzystna dla gminy różnica sięgnęła tu niemal 41 tysięcy złotych. Te oszczędności zwiększają szansę na zakup pojazdu dla OSP w Lisowie – mówi Zakaszewski. Trzeba jednak znaleźć kolejne 120 tysięcy, co w obliczu innych wydatków, może być bardzo trudne. Dlatego w uznaniu inspektora, na chwilę obecną, najbardziej prawdopodobne wydaje się unieważnienie przetargu i oczekiwanie na kolejne, tańsze oferty.

Zobacz jaki sprzęt trafi do jednostek w Gminie Herby (załącznik nr 10) – TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.