Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze w powiecie lublinieckim? Dwie jednostki na liście zatwierdzonej przez Ministerstwo!

Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze w powiecie lublinieckim? Dwie jednostki na liście zatwierdzonej przez Ministerstwo!

19 stycznia 2022 r. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 r.

W wyniku tej decyzji 456 jednostek OSP otrzyma dofinansowania w łącznej wysokości 175 215 tys. zł, w tym: z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA oraz dotacji KSRG – 164 112 tys. zł; ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 11 103 tys. zł.

Do jednostek OSP trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu wynosi ok. 383 mln zł.

Na liście zatwierdzonej przez resort znalazły się dwie jednostki z terenu powiatu lublinieckiego. To:

  • OSP Sadów [gm. Koszęcin]
  • OSP Kamienica Śląska [gm. Woźniki]

Wykaz wszystkich jednostek OSP: TUTAJ [źródło: gov.pl/web/kgpsp]

Czytaj również:

Interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie lublinieckim. Zobacz statystyki za 2021 rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.