Nowe sołectwo w Gminie Koszęcin? Tak – to Koszęcin!

Nowe sołectwo w Gminie Koszęcin? Tak – to Koszęcin!

Ciasna, Kochanowice, Herby i Pawonków – te miejscowości stanowią stolice gmin położonych w powiecie lublinieckim ale są jednocześnie odrębnymi sołectwami na swoich obszarach. Taki podział nie występuje w Woźnikach, ponieważ funkcjonuje tutaj gmina miejsko – wiejska. Na powiatowej mapie nie znajdziemy również sołectw Boronów i Koszęcin. W tym ostatnim przypadku sytuacja niebawem może ulec zmianie…

Jak poinformował Przewodniczący Rady Gminy, Michał AniołDo rady wpłynęło pismo mieszkańców Koszęcina, w którym zwrócili się z prośbą o wyodrębnienie sołectwa w tej miejscowości – w czwartek, w trakcie Sesji Rady Gminy, samorządowcy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia sołectwa Koszęcin.

Konsultacje trwać będą do 22 lutego. Oprócz społeczności Koszęcina mogą wziąć w nich udział mieszkańcy przysiółków Dolnik, Irki, Lipowiec oraz Nowy Dwór. Procedura dotyczyć będzie nie tylko utworzenia sołectwa ale też nadania statutu nowo powstałej jednostce pomocniczej gminy.

Mieszkańcy będą wypełniać specjalne formularze, w których określą swoją wolę. Dokumenty można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Koszęcin oraz w formie elektronicznej, za pomocą internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Wypełniony formularz będzie można złożyć w siedzibie urzędu lub wysłać na adres e-mail: sekretarz@koszecin.pl. Wójt Gminy Koszęcin, Zbigniew Seniów przedstawi wyniki konsultacji podczas kolejnego posiedzenia Rady Gminy Koszęcin.

Według treści uzasadnienia do Uchwały – Celem utworzenia sołectwa Koszęcin jest włączenie tej miejscowości w proces zarządzania gminą, poprzez wykonywanie określonych zadań powierzonych w drodze statutu – Ważnym elementem w polityce sołeckiej będzie Fundusz Sołecki – zagwarantuje on mieszkańcom faktyczny udział w zarządzaniu wspólnotą lokalną poprzez wpływ na kształt budżetu gminy oraz na realizacje tych zamierzeń, które uznane zostaną za ważne przez mieszkańców jednostki.

Co ciekawe, do roku 2007 Koszęcin stanowił osobne sołectwo. Jednostkę wygaszono m.in. dlatego, że zdecydowana większość mieszkańców załatwiała swoje sprawy bezpośrednio w Urzędzie Gminy – W ostatnich latach sołectwa mogą jednak liczyć na większą samodzielność w dysponowaniu środkami wyodrębnionymi z budżetu gminy – tłumaczy wójt Zbigniew Seniów. Mowa m.in. o wspomnianym funduszu sołeckim, wdrożonym w 2014 roku – Nowe możliwości skłoniły społeczność do reaktywacji sołectwa. To dobry kierunek w rozwoju naszej miejscowości, duże wsparcie dla samej gminy i okazja do zwiększenia aktywności mieszkańców – zauważa wójt. Wiele wskazuje na to, że niebawem Koszęcin będzie miał swojego Sołtysa i Radę Sołecką.

Transmisje oraz retransmisje z Sesji Rady Gminy Koszęcin można oglądać TUTAJ.

Zdjęcie: youtube.

  1. Artykuł sponsorowany? We wsi nic nie wskazuje na to, że mieszkańcy poza grupą, która złożyła wniosek chcą sołectwa, sołtysa i rady sołeckiej.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.