Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja w Lublińcu. Znamy program uroczystości [3.05. godz. 8:00]

Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja w Lublińcu. Znamy program uroczystości [3.05. godz. 8:00]

Burmistrz Miasta Lublińca serdecznie zaprasza do udziału w uroczystych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja, które odbędą się 3 maja 2022 r. o godz. 8.00 na terenie Cmentarza Wojskowego w Lublińcu.

W dalszej części obchodów, o godzinie 11:30, w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu odbędzie się Msza Święta w intencji Ojczyzny i Miasta.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Cmentarz Wojskowy – rozpoczęcie o godz. 8.00

 • Wprowadzenie sztandarów organizacji pozarządowych, służb mundurowych, szkół oraz środowisk kombatanckich.
 • Wprowadzenie pododdziału honorowego Jednostki Wojskowej Komandosów.
 • Wprowadzenie w temat Święta Narodowego Trzeciego Maja przez lektora.
 • Złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości.
 • Wciągnięcie flagi RP na maszt i odegranie Hymnu Państwowego przez Miejską Orkiestrę Dętą Lubliniec.
 • Powitanie gości przez Burmistrza Miasta Lublińca.
 • Zabranie głosu przez zaproszonych gości.
 • Modlitwa w intencji Ojczyzny i Miasta oraz za poległych i zmarłych bohaterów walk o niepodległość.
 • Składanie kwiatów pod Pomnikiem Poległych przez przybyłe delegacje.
 • Odprowadzenie pododdziału honorowego z Jednostki Wojskowej Komandosów.
 • Odprowadzenie pocztów sztandarowych organizacji pozarządowych, służb mundurowych, szkół oraz środowisk kombatanckich.

Kościół pw. św. Stanisława Kostki

11.30 Msza Święta w intencji Ojczyzny i Miasta

Burmistrz Miasta zwraca się również z prośbą do mieszkańców o udekorowanie budynków i posesji flagami narodowymi.


3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji.

Pomimo że dokument ten został podpisany 231 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym  społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw [za: gov.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.