Od 1 lutego nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Pawonków

Od 1 lutego nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Pawonków

Od 1 lutego 2022 r. zmianie ulegnie wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego (wspólnie z gminami: Kochanowice, Kalety i Woźniki) umowa na lata 2022-2023 została podpisana z konsorcjum firm PZOM STRACH Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą w Konopiskach oraz FCC Lubliniec Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu. Na terenie naszej gminy usługę świadczyć będzie firma FCC Lubliniec – poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Pawonków.

W oparciu o złożoną ofertę oraz pozostałe koszty systemu, na ostatniej Sesji Rada Gminy Pawonków przyjęła uchwałę o nowych stawkach, oraz uchwałę zwiększającą wysokość zwolnienia dla kompostujących.

Opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 lutego 2022 r. będą kształtowały się następująco:

  • 26,00 zł – miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
  • 2,00 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymi);
  • 52,00 zł – miesięczna podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

– Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku i nie skorzystali jeszcze z ulgi po 01 01.2020 r. są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę – informuje gmina.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Co jednak ważne, Rada Gminy Pawonków przyjęła również uchwałę w sprawie pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: TUTAJ[pdf]

Na podstawie: pawonkow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.