Od 1 stycznia wyższe diety dla sołtysów z terenu gminy Boronów. Jakie stawki w innych gminach?

Od 1 stycznia wyższe diety dla sołtysów z terenu gminy Boronów. Jakie stawki w innych gminach?

W trakcie ostatniej w 2021 roku Sesji Rady Gminy Boronów, samorządowcy przyjęli “Uchwałę w sprawie diet dla sołtysów – przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Boronów”.

Za przyjęciem projektu głosowali wszyscy radny uczestniczący w posiedzeniu. Od głosu wstrzymała się Krystyna Nowak – pełniąca, obok radnej, funkcję Sołtysa Sołectwa Grojec. 

Od ostatnich ustaleń w zakresie diet dla sołtysów minęło już sporo czasu. Sołtysi wykonują swoje obowiązki. Uważamy, że należy im się podwyżka – przyznał w trakcie Sesji Bogdan Hutsz, przewodniczący Rady Gminy Boronów.

W myśl przyjętej uchwały, sołtysowi “za pełnienie obowiązków związanych z wykonywaniem zadań wynikających ze statutu gminy, statutu sołectwa, a także za udział w pracach organizowanych przez Wójta Gminy Boronów”

– przysługiwać będzie dieta miesięczna w wysokości 200 złotych.

Jednak w przypadku niewykonywania przez sołtysa czynności związanych z jego funkcją (np. choroba czy dłuższa nieobecność) przez niepełny okres miesiąca, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do ilości dni wykonywania czynności. Sołtys zobowiązany jest przy tym do poinformowania wójta o braku wykonywania czynności związanych z jego funkcją.

Dotychczasowa wysokość diety dla sołtysów w gminie Boronów wynosiła 100 złotych i była uregulowana uchwałą nr 53/XLII/2018 Rady Gminy z dnia 12 września 2018 roku. Najnowsza uchwała dostępna jest: TUTAJ 

Diety sołtysów w pozostałych gminach powiatu lublinieckiego:

  • Gmina Ciasna: 150 złotych (od 25.03.2019)
  • Gmina Herby: 150 złotych (od 29.12.2021)
  • Gmina Kochanowice: 250 złotych (od 30.11.2021) + 50% tej stawki za udział w Sesji Rady Gminy (oprócz sołtysów pełniących funkcję radnego) oraz zwrot kosztów podróży związanych z obowiązkami sołtysa, odbytych za zgodą wójta poza terenem gminy.
  • Gmina Koszęcin: 150 złotych (od 28.12.2018)
  • Gmina Pawonków: 200 złotych (od 22.02.2021) + 50% tej stawki za udział w Sesji
  • Gmina Woźniki: 400 złotych (od 18.12.2018)

[dane na podstawie ostatnich uchwał opublikowanych w Biuletynach Informacji Publicznej gmin]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.