Oddział Powiatowy Związku OSP rozpoczął nową kadencję. Prezesem nadal Krzysztof Strzoda

Oddział Powiatowy Związku OSP rozpoczął nową kadencję. Prezesem nadal Krzysztof Strzoda

W remizie OSP w Koszęcinie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obok podsumowania pięcioletniej kadencji, wybrano władze statutowe i uhonorowano zasłużonych działaczy.

Władze Związku reprezentował dh Andrzej Pilot – wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. śląskiego. Z ramienia Państwowej Straży Pożarnej w zjeździe uczestniczył Komendant Powiatowy PSP – st. bryg Janusz Bula oraz dowódca JRG – bryg. Jerzy Mrugała. Spośród gości zaproszonych, przybyli też przedstawiciele nadleśnictw Herby i Koszęcin oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu lublinieckiego

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań i opinii, przystąpiono do wyboru nowych władz statutowych.

Przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej został dh Mirosław Gałuszkiewicz. Spośród przedstawicieli rekomendowanych wcześniej przez poszczególne oddziały gminnyne, wybrano Zarząd OPZOSP:

  • Prezes – Krzysztof Strzoda,
  • wiceprezesi: Bogdan Brol i Andrzej Styczyrz,
  • skarbnik – Edward Opiełka,
  • sekretarz – Marek Czernikowski,
  • członkowie prezydium: Janusz Bula, Marcin Bryłka, Krzysztof Olczyk i Franciszek Kowalski.
  • Pozostali członkowie Zarządu to: Norbert Hadzik, Zdzisław Kulej, Adrian Kurda, Ireneusz Czech, Bronisław Tukaj, Bogusław Badura, Adrian Bonk, Joanna Wons-Kleta, Michał Aloszko i Lucjan Lech.
  • Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zostali: Krzysztof Strzoda i Bogdan Brol.

Znaczącym akcentem zjazdu było uhonorowanie zasłużonych działaczy OSP najwyższymi odznaczeniami. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali: Adam Kasperek (OSP Kochanowice), Marek Wręczycki (OSP Kochcice) i Benedykt Kucharczyk (OSP Boronów).

Złoty Znak Związku otrzymali: Edward Opiełka (OSP Koszęcin – Skarbnik ZOP ZOSP RP) oraz Krzysztof Strzoda (OSP Sieraków Śl. – Prezes ZOP ZOSP RP w Lublińcu).

Na podst.: www.gov.pl/web/kppsp-lubliniec oraz  lubliniec.starostwo.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.