“Odszedł na wieczną służbę”. Zmarł druh Krzysztof Zbączyniak – legenda Harcerstwa Ziemi Lublinieckiej

“Odszedł na wieczną służbę”. Zmarł druh Krzysztof Zbączyniak – legenda Harcerstwa Ziemi Lublinieckiej

Na wieczną służbę odszedł druh Krzysztof Zbączyniak – harcerz, instruktor, wieloletni Komendant naszego Hufca, budowniczy Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego “Kokotek” Hufca ZHP Lubliniec, Kawaler Orderu Uśmiechu i człowiek dla którego słowo “harcerstwo” i “Kokotek” było wszystkim… Nauczyciel i wychowawca – poinformowano na oficjalnych stronach Hufca. 

Druh harcmistrz, Krzysztof Zbączyniak, od lat związany był z Lublińcem. To ojciec harcerstwa tej ziemi. Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach oraz Wyższą Szkołę Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Od 1978r. zawodowo związany z Kombinatem PGR w Koszęcinie, gdzie był zastępcą dyrektora do spraw technicznych. Od 1990 r. pełnił funkcję kierownika warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu.

Jego prawdziwą życiową pasją było harcerstwo – od pierwszego obozu harcerskiego, w którym jako pięciolatek uczestniczył z rodzicami, do dnia dzisiejszego. Był wieloletnim charyzmatycznym Komendantem Hufca w Lublińcu. Jednym z twórców Ośrodka Harcerskiego w Kokotku – miejsca, które tętni życiem w środku lasu, miejsca o prawdziwym harcerskim wymiarze, które wychowało całe zastępy młodych oddanych idei polskiego skautingu.

Dzięki jego zaangażowaniu w 2008r. reaktywowana została działalność harcerska w Oleśnie, czego efektem było powstanie w 2010 r. szczepu FENIKS. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, nagrodzonym medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem zasługi dla ZHP.

Dla wielu z nas był  nie tylko harcerzem i instruktorem ale takim harcerskim ojcem. Wychował wiele pokoleń harcerzy, instruktorów.  Jego największym dziełem nie jest Kokotek jak wielu pewnie pomyśli i powie, jego największym dziełem jest lublinieckie harcerstwo. To dzięki jego determinacji i zaangażowaniu możemy wychować kolejne pokolenia zuchów i harcerzy. Druhny i Druhowie podejmiemy wspólnie służbę by pamięć o Druhu Krzysztofie pozostała na zawsze w naszych sercach – napisał Mariusz Maciów, komendant Hufca ZHP Lubliniec, składając w imieniu całej komendy kondolencje rodzinie zmarłego.

Komendant Mariusz Maciów ogłosił 30-dniową żałobę. Polecił również odczytać rozkaz na zbiórkach drużyn, okryć kirem sztandary harcerskie oraz nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

 

Zdjęcia: ZHP Lubliniec [arch.]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.