[OFICJALNIE] Dlaczego ponownie uruchomiono sygnalizację świetlną w Lublińcu?

[OFICJALNIE] Dlaczego ponownie uruchomiono sygnalizację świetlną w Lublińcu?

W połowie maja przywrócono regulację ruchu drogowego na połączeniu ulic Mickiewicza, Stalmacha i Kilińskiego Lublińcu za pomocą sygnalizacji świetlnej. 

Pomimo, iż w przestrzeni publicznej pojawiły się liczne słowa krytyki ze strony kierowców, narzekających na korki w centrum miasta, lubliniecka policja informuje, że w strefie objętej sygnalizacją, od chwili jej uruchomienia, nie zanotowano żadnych zdarzeń z udziałem pieszych – wcześniej doszło tu do kilku drogowych incydentów.

Bezpieczeństwo mieszkańców przemierzających piechotą centrum miasta było głównym czynnikiem, który wpłynął na decyzję zarządcy o ponownym włączeniu systemu. W tej sprawie, 25 czerwca uzyskaliśmy stanowisko administratora – Uruchomienie sygnalizacji podyktowane było wnioskami lublinieckiej policji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na wyznaczonych przejściach dla pieszych, objętych niesprawną sygnalizacją – argumentuje Jerzy Machowski, zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami ZDW Katowice.

W podobnym tonie brzmi informacja lublinieckiej policji, którą otrzymaliśmy wczoraj – 30 stycznia 2019 roku ze strony Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu wystosowano pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym wskazywano na zwiększenie się ilości zdarzeń z pieszymi uczestnikami ruchu drogowego. Wnioskowano również o odnowienie oznakowania poziomego wyznaczającego przejście dla pieszych oraz obniżenie tablicy B-6 umieszczonej na jednym z sygnalizatorów – wskazuje mł. insp. Jacek Siwiaszczyk, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu.

Jak dodaje J. Siwiaszczyk – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, pismem z dnia 27 lutego 2019 roku, poinformował Komendę o włączeniu sygnalizacji świetlnej celem zwiększenia bezpieczeństwa m.in. pieszych użytkowników dróg. W efekcie poczynionych zmian, do dnia 30 czerwca 2019 roku nie odnotowano w tym miejscu zdarzeń z udziałem pieszych – podkreśla Pierwszy Zastępca Komendanta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.