Ogólnopolska mapa wycinek niepokoi internautów. Nadleśnictwo Lubliniec: mapa “nie jest rzetelnym źródłem informacji”

Ogólnopolska mapa wycinek niepokoi internautów. Nadleśnictwo Lubliniec: mapa “nie jest rzetelnym źródłem informacji”

W mediach społecznościowych, przy okazji polemiki dotyczącej Planów Urządzenia Lasu, regularnie przewija się “ogólnopolska mapa wycinek” aktualizowana przez warszawską Fundację Lasy i Obywatele. Czerwone pola, którymi zaznaczono “wszystkie pododdziały leśne z Banku Danych o Lasach, w których zaplanowano rębnie w bieżących PUL” wzbudzają niepokój części internautów – zwłaszcza tych, którzy sprzeciwiają się intensywnym wycinkom.

W związku z ożywioną dyskusją dotyczącą gospodarki leśnej w powiecie lublinieckim, skierowaliśmy zapytanie prasowe do Nadleśnictwa Lubliniec z prośbą o ocenę ZGODNOŚCI MAPY z realizowanym tutaj Planem Urządzenia Lasu. 

W swoich priorytetowych celach Fundacja Lasy i Obywatele wskazuje m.in. na potrzebę współdecydowania i wzmocnienia społecznej kontroli nad gospodarką leśną. Pomocnym narzędziem ma być mapa znajdująca się na stronie Fundacji w zakładce: Zanim wytną twój las. “Sprawdź na ogólnopolskiej mapie wycinek jak chcą urządzić twój las. Zanim zostanie wycięty” – zachęcają administratorzy.

W opisie zamieszczonym obok mapy podkreślono, że: “Mapa obrazuje wszystkie pododdziały leśne z Banku Danych o Lasach, w których zaplanowano rębnie w bieżących Planach Urządzenia Lasu. Mapa nie pokazuje planowanych trzebieży. Zaznaczenie obszaru nie oznacza, że będzie wycięty w całości“.

Wymieniono również źródła danych, na bazie których naniesiono czerwone pola: Bank Danych o Lasach (udostępnienie z sierpnia 2022, stan danych na dzień 10 sierpnia 2022), Biuletyn Informacji Publicznej, zapytania o dostęp do informacji publicznej do Lasów Państwowych (indywidualni aktywiści i aktywistki, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundacja Lasy i Obywatele).

Co ważne, obok mapy zamieszczono również adres mailowy, pomocy w zgłaszaniu “nieścisłości i błędów”.

Stanowisko Nadleśnictwa Lubliniec – rzecznik prasowy Przemysław Walisko:

“Mapa nie jest rzetelnym źródłem informacji. Zobrazowana lokalizacja cięć zaznaczona jest na mapie kolorem czerwonym i obejmuje swoim zasięgiem całe wydzielenie, a nie odnosi się do kształtu działki zrębowej w przypadku projektowanych rębni.

Jest to nieuprawniona interpretacja, która w naszej ocenie ma wzbudzić negatywne emocje u potencjalnych odbiorców.

Jeden z jaskrawych przykładów znajduje się w oddz. 820-b gdzie na mapie kolorem czerwonym zaznaczono całe wydzielenie o powierzchni 21.77 ha, a projektowane do realizacji cięcia rębne będą obejmować swoim zasięgiem powierzchnię 3,22 ha [poniżej – przyp. red.]

Na dodatek mapa sugeruje, że cięcia odbędą się niebawem. W rzeczywistości jest to obraz planów prac, w przypadku Nadleśnictwa Lubliniec rozłożony na lata 2020 – 2029. Poza tym mapa i opis wydzieleń nie zwiera informacji, że na powierzchnie po przeprowadzonych cięciach zostanie posadzone młode pokolenie drzew”.

Zdjęcie profilowe oraz nazwisko zastrzeżone przez właściciela profilu po konsultacji z red. Lubliniecki.pl [Facebook]

Mapy, źródło: lasyiobywatele.pl

Wytłumaczenie pojęć:

Trzebież: cięcie pielęgnacyjne wykonywane co kilka lat w starszych drzewostanach, powyżej 20 lat [więcej: wikipedia.pl]

Rębnia: system użytkowania i odnawiania lasu. Określa zespół zasad i czynności z zakresu użytkowania lasu, mających na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków dla odnowienia lasu o właściwym, z punktu widzenia gospodarki leśnej, składzie gatunkowym drzew i uzyskania pożądanej budowy drzewostanu [więcej: wikipedia.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.