Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników 2023. Jak wypadły szkoły w powiecie lublinieckim? Są duże zmiany!

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników 2023. Jak wypadły szkoły w powiecie lublinieckim? Są duże zmiany!

Wydawnictwo “Perspektywy” opublikowało coroczny Ranking Liceów i Techników, weryfikujący osiągnięcia tych placówek w poprzednim roku szkolnym.

W 25. edycji przeanalizowano wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. W pełnej wersji publikacji – dostępnej na stronie Perspektywy.pl – Czytelnicy znajdą listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Jeśli chodzi o technika, w rankingu oparto się na sukcesach szkoły w olimpiadach (20%), wynikach matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wynikach matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniku egzaminu zawodowego (30%).

W zestawieniu znalazły się również szkoły z terenu powiatu lublinieckiego – z jakim efektem?

.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTACĄCYCH

Duży awans zanotowało II Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych. Szkoła zajęła 406 miejsce, po wcześniejszej 544 lokacie. W skali województwa śląskiego II LO sięgnęło po miejsce 39 (poprzednio 62);

Nieco gorzej, w porównaniu do rankingu z 2022 roku, wypadło I LO im. Adama Mickiewicza – to 548 pozycja, oznaczająca spadek z miejsca 507. Warto jednak zwrócić uwagę na awans szkoły na 54 miejsce w woj. śląskim (poprzednio 57);

Spadek zanotowało również Liceum Ogólnokształcące w Psarach [gm. Woźniki] zajmując 791 lokatę – wcześniej była to pozycja 718. Jeśli chodzi o województwo śląskie LO z siedzibą w Psarach utrzymało 82 z poprzedniego rankingu.

W skali kraju po raz trzeci z rzędu najwyżej oceniono warszawskie XIV LO im. Stanisława Staszica. W woj. śląskim nadal przoduje V LO z Bielska – Białej, choć w rankingu ogólnopolskim to dopiero… 30 pozycja.

Kompletny ranking Liceów: TUTAJ

.

RANKING TECHNIKÓW

Kolejny awans w swojej kategorii notuje Technikum nr 2 działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, tym razem plasując się na miejscu 39.

To jednocześnie bardzo wysoka, bo 5 lokata w woj. śląskim (poprzednio 6). Warto przy tym pamiętać, że w całej Polsce funkcjonuje ponad 1 700 tego rodzaju szkół, zatem przyszli technicy z lublinieckiego “Kazika” wciąż utrzymują się na znakomitym poziomie!

Najlepszym technikum w skali kraju okazało się Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie (awans z 2 miejsca). Jeśli chodzi o województwo śląskie, pozycję lidera utrzymało Technikum nr 4 (ZS nr 6) w Jastrzębiu-Zdroju (awans z 8 na 7 miejsce w rankingu ogólnopolskim).

Kompletny ranking Techników: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.